Vrouwenvereniging

Welkom bij de vrouwenvereniging van onze kerk 

De vrouwenvereniging “Rehoboth”gaat uit van de Gereformeerde Gemeente van Soest.
We vergaderen één keer in de twee weken van september tot en met maart. We beginnen om 19.30 uur en de avonden worden rond 21.30 uur beëindigd. Onze avonden hebben een bezinnende, informatieve of creatieve invulling. Interesse? Kom gerust een kijkje nemen.

Omdat we aandacht willen besteden aan de onderlinge band in de gemeente brengen wij bezoekjes bij ziekte, eenzaamheid, verjaardagen van ouderen, jublilea, geboorten en andere gelegenheden.

De contributie is 25 euro per seizoen.

Actuele informatie:

Vrouwenvereniging “Rehoboth”

Op dinsdag 13 december willen we stil staan bij het Kerstevangelie.
Het thema van deze avond is: Een Rijsje uit de afgehouwen tronk van Isaï.
De profeet Jesaja spreekt van een Rijsje, een klein takje.
Het is hier een beeld: dat Rijsje betekent, een Kindeke ontsproten uit de afgehouwen tronk, die toch in de aarde wortelt.
Wat een onuitsprekelijk wonder.
Hoe groot is dit Rijsje, hoewel het zwak is voor ons menselijk oog.
Daarom zong Luther eens: Was ons dit Kind niet geboren, wij waren allemaal verloren.

De ouderen uit de gemeente zijn ook van harte welkom!
De avond begint om 19.30 uur.

We wensen iedereen een gezegend Kerstfeest.

SCAN HIER DE QR CODE OM TE DONEREN

Wilt u handmatig overmaken?
NL18 RABO 0379.9941.27