Vrouwenvereniging

Welkom bij de vrouwenvereniging van onze kerk 

De vrouwenvereniging “Rehoboth”gaat uit van de Gereformeerde Gemeente van Soest.
We vergaderen één keer in de twee weken van september tot en met maart. We beginnen om 19.30 uur en de avonden worden rond 21.30 uur beëindigd. Onze avonden hebben een bezinnende, informatieve of creatieve invulling. Interesse? Kom gerust een kijkje nemen.

Omdat we aandacht willen besteden aan de onderlinge band in de gemeente brengen wij bezoekjes bij ziekte, eenzaamheid, verjaardagen van ouderen, jublilea, geboorten en andere gelegenheden.

De contributie is 25 euro per seizoen.

Actuele informatie:

Deze maand staan 2 avonden op het programma.
Dinsdag 6 februari hebben we een creatieve avond o.l.v. Ine Valk.
We gaan stippen met speciale verf op servies.

Dinsdag 27 februari hebben we een gezamenlijke avond met de vrouwenvereniging van de Christelijk Gereformeerde Kerk.
We hebben Els Florijn bereid gevonden om een lezing te houden over haar boek “De engelen van Elisabeth”
Bent u/jij geen lid maar spreekt het onderwerp u aan?
Alle dames zijn welkom.

SCAN HIER DE QR CODE OM TE DONEREN

Wilt u handmatig overmaken?
NL18 RABO 0379.9941.27