Welkom bij de Rehobothkerk

Door middel van deze site willen wij u informeren over de gang van zaken in onze gemeente. U vindt informatie over de kerkdiensten, de verenigingen, ons kerkgebouw enz. Ook willen we u de boodschap van God meegeven: u kunt de laatst verschenen meditatie lezen. Ons kerkgebouw vindt u aan de Dalweg nr. 44 te Soest. Meestal beginnen de zondagse diensten om 9.30 uur en om 16.00 uur, maar met name de tweede dienst kan ook op een ander tijdstip beginnen. We verwijzen u voor precieze informatie naar "kerkdiensten" in het menu. Hieronder vindt u de actuele mededelingen.

Vergadering kerkenraad
De kerkenraad zal dinsdag 6 oktober vergaderen. Eventueel bezoek kan tussen 20.30 en 21.00 uur ontvangen worden.  

Samenkomsten per 1 juli

De Heere schenkt in zijn goedheid mogelijkheden voor samenkomsten met meer gemeenteleden vanaf D.V. 1 juli. Wat houdt dit in voor onze gemeente: 

 • Zowel de zondagse diensten als ook eventuele weekdiensten blijven in Juli en Augustus voor leden van de Gereformeerde Gemeente Soest. 
 • De 1,5 meter afstand tussen huishoudens blijft van kracht. Ons kerkgebouw biedt ruimte aan circa 60 gemeenteleden. U ontvangt voor een persoonlijke uitnodiging om de diemst bij te wonen. De koster wijst u na binnenkomst een plaats. Dit kan een andere plaats zijn dan u gewend bent. 
 • We willen de meerpersonen-huishoudens vragen wat vroeger voor de dienst te komen en 1-persoonshuishoudens wat later. Dit maakt het eenvoudiger om de ruimte optimaal te benutten. 
 • Gemeenteleden ouder dan 70 jaar zullen ook weer worden uitgenodigd. 
 • Binnenkomst in het kerkgebouw via de deur bij het parkeerterrein. De kerk verlaten kan via de beide deuren. 
 • Er is zondag 5 juli nog geen crèche. We zijn nog aan het kijken hoe we dit kunnen organiseren en e.e.a. ordentelijk en conform de richtlijnen te laten verlopen. 
 • Zingen door de aanwezigen: zachtjes en ingetogen.
 • De galerij is in principe gesloten en wordt alleen gebruikt in geval van ruimtegebrek beneden.
 • Probeer toiletbezoek in het kerkgebouw zo veel mogelijk te vermijden. 
 • Algemene richtlijnen en adviezen RIVM blijven gelden, o.a.:
 • Bij koorts en verkoudheidsklachten blijft u thuis. 
 • Handen moeten worden gedesinfecteerd bij binnenkomst.  
 • We vragen nadrukkelijk u te houden aan de bovenstaande werkwijze en maatregelen. De samenkomsten zijn alleen mogelijk op deze wijze als iedereen zich flexibel opstelt en de instructies, van bijvoorbeeld de koster, opvolgt. Ken uw verantwoordelijkheid voor uzelf en anderen. 

 

We bidden om Gods zegen over de maatregelen en de diensten. 

 

AGENDA

4 okt 9.30 en 18.30 dienst
6 okt kerkenraadsverg.
10 okt +12 ver.
11 okt 9.30 en 16.00 dienst
13 okt vrouwenver.
14 okt 19.30 dienst
15 okt Bijbelstudiever.
18 okt 9.30 en 19.00 dienst
25 okt 9.30 en 16.00 dienst
28 okt 15.00 en 19.30 dienst
29 okt Bijbelstudiever.
30 okt -12 ver.
1 nov 9.30 en 15.30 dienst