Welkom bij de Rehobothkerk

Door middel van deze site willen wij u informeren over de gang van zaken in onze gemeente. U vindt informatie over de kerkdiensten, de verenigingen, ons kerkgebouw enz. Ook willen we u de boodschap van God meegeven: u kunt de laatst verschenen meditatie lezen. Ons kerkgebouw vindt u aan de Dalweg nr. 44 te Soest. Meestal beginnen de zondagse diensten om 9.30 uur en om 16.00 uur, maar met name de tweede dienst kan ook op een ander tijdstip beginnen. We verwijzen u voor precieze informatie naar "kerkdiensten" in het menu. Hieronder vindt u de actuele mededelingen.

Gemeentemiddag
In de vorige kerkbode werd aangegeven dat wij op zaterdag 15 september de gemeente-middag hopen te organiseren. Momenteel zijn we nog bezig met de uitwerking van het programma. Wel kunnen we u al de volgende zaken bekend maken:
Het gezamenlijke programma begint om 13.30 uur aan de Dalweg 44 (kerkgebouw). Het is de bedoeling dat er in teams gestreden wordt om de beste en snelste oplossing van een GPS-speurtocht. Deze speurtocht doen we per fiets. Voor hen die niet in staat zijn te fietsen is er een auto-variant beschikbaar. Het is de bedoeling dat elk team beschikt over minimaal één persoon die in het bezit is van een telefoon met internetverbinding. De inhoud van het programma houden we verder nog geheim, maar is bedoeld voor jong en oud!
Na een (in)spannende middag eten we met elkaar in het kerkgebouw. We willen om 17 uur in de kerk zijn zodat we om 17.15 uur kunnen beginnen met eten. Zo is iedereen op tijd klaar om zich nog even op te kunnen frissen voor de gemeenteavond. 
Wilt u zich aanmelden voor deze gemeente-middag en/of voor de maaltijd? Doe dit dan voor 31 augustus via rinavanvugt@gmail.com of bel naar 06 42 80 58 38. 
Graag de volgende gegevens vermelden: hoeveelheid personen, aanwezigheid volledig of alleen de middag of de maaltijd. Mocht u dieetwensen hebben, dan graag even telefonisch afstemmen of en wat er mogelijk is. 
We hopen op uw aanwezigheid!

 

Gemeenteavond
Het thema van deze avond op zaterdag 15 september is “Neem en lees” (spreker dhr. F. A. van Hartingsveldt).
Beroemd is het verhaal van kerkvader Augustinus die zich in de nood van zijn hart terugtrekt in de tuin van het huis en neervalt onder een vijgenboom. De tweestrijd in zijn hart was zo sterk. Hij voelde dat hij niet verder kon leven zonder de Heere, maar altijd was er in zijn binnenste die andere stem die zei: “Nu nog niet”. Hoe kon hij nu vrede krijgen voor zijn ziel? Dan hoort hij vanuit een andere tuin een kind zingen; “Neem en lees”. Augustinus loopt terug om een Bijbel te zoeken, slaat die open en leest dan het slot van Romeinen 13. Deze tekst is het middel voor de bekering van Augustinus. Augustinus hoefde niet meer verder te lezen. “Het licht van Gods genade stroomde mijn  ziel binnen”, zo schrijft hij later.
Ook wij zijn, evenals Augustinus, rond de Bijbel opgevoed, het meest bijzondere Boek op aarde. Het is goed om daar bij de opening van het seizoen 2018-2019 bij stil te staan. Wat geeft de Heere ons als gezinnen, de gemeente en de scholen een bijzonder voorrecht. Dagelijks en vooral ook zondags mogen we de Bijbel lezen en er uit horen preken. Wat vraagt dat van ons? Wat kunnen we doen als we als kind een Bijbelgedeelte moeilijk vinden? Hoe spreken we er als ouders over in ons gezin? De Heere bindt ons aan de middelen. Ook aan het lezen van Zijn Woord. Hij wil daar Zijn zegen over geven. Dat is in het leven van Augustinus wel duidelijk geworden.
Wij nodigen jou/u van harte uit om op D.V. 15 september 2018 samen na te denken over het lezen van het Boek dat door de werking van de Heilige Geest levens en harten verandert.
Graag rekenen we op ieders aanwezigheid (jong en oud) vanaf 19.30 uur.

Catechisaties -16 en +16
Nu reeds willen we meedelen dat de catechisaties voor de jeugd van 12 jaar en ouder beginnen op zondag 23 september na de morgendienst. 

Vergadering kerkenraad
De kerkenraad zal maandag 27 augustus vergaderen. Eventueel bezoek kan na 20.30 uur ontvangen worden. 

AGENDA

8 juli 9.30 en 15.00 dienst
12 juli 19.30 dienst
15 juli 9.30 en 18.30 dienst
22 juli 9.30 en 16.00 dienst
29 juli 9.30 en 15.30 dienst
1 aug. 19.30 dienst
5 aug. 9.30 en 18.30 dienst
8 aug. 19.30 dienst
12 aug. 9.30 en 19.00 dienst
16 aug. 19.30 dienst
19 aug. 9.30 en 19.00 dienst
26 aug. 9.30 en 19.00 dienst
30 aug. 19.30 dienst
2 sept. 9.30 en 16.00 dienst