Welkom bij de ​ Gereformeerde Gemeente Soest

Op deze website vindt u meer informatie over ons geloof en 
kerkelijke activiteiten binnen onze gemeente.

Agenda

In de agenda kunt u alle komende kerkelijke activiteiten bekijken. Klik hier voor de agenda >

Gereformeerde Gemeente

Actuele informatie

Wat geloven wij

De Bijbel neemt als het Woord van God bij ons een centrale plaats in. In de Bijbel lezen wij dat God de hemel en de aarde heeft gemaakt. Hij heeft ook de mens geschapen.
Aanvankelijk was alles in volmaakte harmonie omdat de mens heilig met God leefde. Door de zonde van de mens, namelijk het overtreden van Gods gebod, ging dit allemaal verloren. De mens moest sterven als straf op de zonde.  

Laatste nieuws

Vergadering kerkenraad

Woensdag 19 juni zal de kerkenraad weer vergaderen. De vergadering kan bezocht worden van half 9 tot 9 uur. Wilt u vooraf even afstemmen met de scriba?

Gemeentedag

De voorbereidingen voor de gemeentedag zijn in volle gang. Zet alvast de datum 14 september in uw/ jouw agenda.

In de middag gaan we een escapetour doen. Op een leuke manier komen we van alles te weten over Soest. Daarna is er een lekker diner bij de kerk. Alle details laten we nog weten.

Het avondprogramma begint om 19.30 uur. Er komt dan iemand van de organisatie YONA iets vertellen over het Bijbels leven in een digitale wereld. Een mooie praktische avond voor jongeren, maar zeker ook voor ouderen. Het verantwoord mediagebruik is tenslotte een uitdaging voor iedereen!

We zouden het leuk vinden als u / jij er ook bij bent.

Zendingsdag

Op 15 juni 2024 is het weer zover: de jaarlijkse zendingsdag in de Evenementenhal te Gorinchem. De zendingsdag is een bijeenkomst voor jong en oud, waar de grote opdracht van Christus aan Zijn kerk om het Evangelie te brengen aan alle volken centraal staat.
Het thema van de komende zendingsdag is ‘Christus’ Naam belijden’. Filippus moest naar een woeste weg om één man het Evangelie te verkondigen. Maar wat een zegen vloeit daaruit voort: ‘Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is.’ Veel mensen hebben tijdens de omwandeling van Christus een mening over Hem. Maar Petrus belijdt: ‘Gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods.’ Ook op de zendingsvelden komen zondaren, soms door een weg van veel strijd en afkeuring van hun familie, tot de belijdenis dat Jezus hun Heere is. Wat brengt dat een verwondering met zich mee.
Wilt u er meer over horen? Tijdens het morgenprogramma van de zendingsdag wordt het thema verder uitgewerkt.

Alle informatie over het programma, de verkoopmarkt en crèches kunt u vinden op onze website: www.zendingsdag.nl
We ontmoeten u graag in de Evenementenhal!

 

 

Samen zingen

Op 23 juni hopen we weer met elkaar te zingen na de dienst.
Jong en oud is van harte welkom.

SCAN HIER DE QR CODE OM TE DONEREN

Wilt u handmatig overmaken?
NL18 RABO 0379.9941.27