Welkom bij de ​ Gereformeerde Gemeente Soest

Op deze website vindt u meer informatie over ons geloof en 
kerkelijke activiteiten binnen onze gemeente.

Agenda

In de agenda kunt u alle komende kerkelijke activiteiten bekijken. Klik hier voor de agenda >

Gereformeerde Gemeente

Actuele informatie

Wat geloven wij

De Bijbel neemt als het Woord van God bij ons een centrale plaats in. In de Bijbel lezen wij dat God de hemel en de aarde heeft gemaakt. Hij heeft ook de mens geschapen.
Aanvankelijk was alles in volmaakte harmonie omdat de mens heilig met God leefde. Door de zonde van de mens, namelijk het overtreden van Gods gebod, ging dit allemaal verloren. De mens moest sterven als straf op de zonde.  

Laatste nieuws

Kerkenraadsvergadering

Maandagavond 26 juni zal de kerkenraad weer vergaderen. De vergadering kan bezocht worden van half 9 tot 9 uur. Wilt u vooraf even afstemmen met de scriba?

Zingen

Op 25 juni hopen we na de ochtenddienst weer met elkaar te zingen. 

Direct na de dienst kunt u even wat drinken pakken, waarna we o.l.v. Jasper de Jongste op piano, psalmen en liederen op verzoek gaan zingen. 

Jong en oud is van harte welkom! 

Ontmoeten wij u/jou dan? 

Hartelijke groeten, 

de activiteitencommissie.


Beste gemeenteleden,

Hierbij willen we u als zendings-evangelisatie commissie herinneren aan de jaarlijkse inzamelactie voor de evangelisatie en de zending.

Dit jaar zal het verzamelde bedrag weer besteed worden voor het zendingswerk van de ZGG.

U kunt uw gift overmaken op bankrekeningnummer NL83RABO031.59.93.812. RABOBANK te Soest, t.n.v. P.Z.C. (Plaatselijke Zendings Commissie) Gereformeerde Gemeente Soest.

Hartelijk dank voor uw bijdrage, ten behoeve van dit belangrijke werk!
Als u thuis een zendingsbusje heeft wat geleegd moet worden dan kunt u dat ook aangeven. Graag willen wij dan binnenkort een afspraak maken om uw zendingsbusje te legen.

Zendingsdag

Op 1 juli 2023 is het weer zover: de jaarlijkse zendingsdag in de Evenementenhal te Gorinchem. De zendingsdag is een bijeenkomst voor jong en oud, waar de grote opdracht van Christus aan Zijn kerk in het middelpunt staat. Zending is nooit ver weg. Alle leden en doopleden van de Gereformeerde Gemeenten zijn immers geroepen om zending te bedrijven. Thuis of op het zendingsveld. Er moeten nog zondaren worden toegebracht en dat mag u/jou als het goed is niet onberoerd laten. Heeft het zendingswerk en hebben de zendingswerkers een plaats in uw gebeden? Gaat u op de knieën voor de onbekeerde medemens ver weg die nog nooit van de enige Naam tot behoud heeft gehoord?

In deze tijd, waarin de spanningen in de wereld toenemen en de kerk steeds meer onder druk staat, mag het zaad van het Evangelie nog worden uitgeworpen. Dat blijkt uit het thema op de zendingsdag: ‘Werp het zaad in de aarde’, naar aanleiding van de woorden van de Heere Jezus uit Markus 4: 26-29. 

Alle informatie over het programma, de verkoopmarkt en crèches kunt u vinden op onze website: www.zendingsdag.nl.


We rekenen op uw komst!


Met vriendelijke groet,
De zendingscommissie

SCAN HIER DE QR CODE OM TE DONEREN

Wilt u handmatig overmaken?
NL18 RABO 0379.9941.27