Welkom bij de ​ Gereformeerde Gemeente Soest

Op deze website vindt u meer informatie over ons geloof en 
kerkelijke activiteiten binnen onze gemeente.

Agenda

In de agenda kunt u alle komende kerkelijke activiteiten bekijken. Klik hier voor de agenda >

Gereformeerde Gemeente

Actuele informatie

Wat geloven wij

De Bijbel neemt als het Woord van God bij ons een centrale plaats in. In de Bijbel lezen wij dat God de hemel en de aarde heeft gemaakt. Hij heeft ook de mens geschapen.
Aanvankelijk was alles in volmaakte harmonie omdat de mens heilig met God leefde. Door de zonde van de mens, namelijk het overtreden van Gods gebod, ging dit allemaal verloren. De mens moest sterven als straf op de zonde.  

Laatste nieuws

Catechisatie

De zondagen 25 februari en 3 maart is er vanwege de voorjaarsvakantie en de biddag geen catechisatie.

Vergadering kerkenraad

De kerkenraad zal maandag 11 maart vergaderen. Eventueel bezoek kan na 20.30 uur ontvangen worden.

Biddag

Woensdag 6 maart zal de jaarlijkse biddag gehouden worden.

Ledenvergadering

De jaarlijkse ledenvergadering zal woensdag 27 maart plaatsvinden. De vergadering begint dan om 20.00 uur. Er zullen diverse jaarverslagen worden behandeld en er zullen ambtsdragers verkozen worden. We rekenen op de komst van alle mannelijke leden.

Preekschrijfbrief

Beste ouders,

Zoals u wellicht weet wordt er wekelijks een preekschrijfbrief gemaakt voor de kinderen van de gemeente van ca 8-12 jaar. We denken daarin (kort) na over de preek van de vorige week en vervolgens richten we ons op de preek van betreffende zondag. U vindt de preekschrijfbrief achter op het tafeltje in de hal van de kerk. Mogelijk heeft u er nog geen gebruik van gemaakt en is het de moeite waard om het een keer te proberen. Mocht u vragen, tips of suggesties hebben over (een specifieke) preekschrijfbrief, neem gerust contact op met één van ons. We bidden of de Heere ook dit werk wil zegenen aan de harten van onze kinderen.

Met vriendelijke groet, Willemijn van Esch, Willeke de Jongste, Helma Overduin en Cobie Stam.

Zendings- en evangelisatiecommissie

Beste gemeenteleden,

Op 9 februari organiseren we een gemeenteavond die in het teken staat van zending en evangelisatie. Evangelistenechtpaar Jan en Nellie van Dooijeweert zijn in ons midden.

Het programma voor de avond is als volgt:
17.00 uur inloop met warme chocolademelk
18.00 uur start maaltijd
19.00 uur lezing de heer en mevrouw Van Dooijeweert; prachtige
praktijkverhalen vanuit zendings- en evangelisatiewerk,
workshop voor kinderen onder leiding van Gerlinde
Overduin
20.30 uur afsluiting avond

Iedereen is van harte welkom!

SCAN HIER DE QR CODE OM TE DONEREN

Wilt u handmatig overmaken?
NL18 RABO 0379.9941.27