Welkom bij de Rehobothkerk

Door middel van deze site willen wij u informeren over de gang van zaken in onze gemeente. U vindt informatie over de kerkdiensten, de verenigingen, ons kerkgebouw enz. Ook willen we u de boodschap van God meegeven: u kunt de laatst verschenen meditatie lezen. Ons kerkgebouw vindt u aan de Dalweg nr. 44 te Soest. Meestal beginnen de zondagse diensten om 9.30 uur en om 16.00 uur, maar met name de tweede dienst kan ook op een ander tijdstip beginnen. We verwijzen u voor precieze informatie naar "kerkdiensten" in het menu. Hieronder vindt u de actuele mededelingen.

Vergadering kerkenraad
De kerkenraad zal dinsdag 6 oktober vergaderen. Eventueel bezoek kan tussen 20.30 en 21.00 uur ontvangen worden.  

Samenkomsten

De Heere schenkt in Zijn goedheid mogelijkheden voor samenkomsten met een aantal gemeenteleden. Wat houdt dit in voor onze gemeente: 

 • Zowel de zondagse diensten als ook eventuele weekdiensten blijven voor leden van de Gereformeerde Gemeente Soest. 
 • Zingen 
  • In de kerk zingen en neuriën we niet meer. De organist speelt de psalm. De aanwezigen kunnen in gedachten meezingen en de thuisluisteraars uiteraard hardop meezingen. We maken dit aan de dominee/student bekend.
 • Mondkapjes
  • Allereerst willen we onze dank en waardering uitspreken naar u allen. Het gebruik van mondkapjes wordt zeer goed nageleefd.
  • Van dringend advies willen we overgaan naar verplicht gebruik van een mondkapje bij binnenkomst van het kerkgebouw (tot u uw zitplaats heeft ingenomen) en bij vertrek uit het kerkgebouw. Van belang hierbij is het juiste gebruik. Dit geldt voor volwassenen en kinderen van 13 jaar en ouder.
 • ​Aanwijzingen van de koster
  • We vragen de koster om scherp te zijn op het naleven van het beleid. Dit kan niet zonder uw medewerking. Concreet:
  • Houd afstand en ontsmet uw handen bij binnenkomst en draag een mondkapje tot u uw zitplaats heeft ingenomen. 
  • De koster wijst plaatsen aan, begint van voor naar achter en er kan niet langer rekening worden gehouden met voorkeursplaatsen om te voorkomen dat mensen toch op korte afstand langs elkaar heen moeten. 
   Het moge duidelijk zijn dat we als kerkenraad 100% achter onze koster staan.
 • Financiën/collecteren
  • Wilt u eraan denken om uw bijdragen voor de collecten over te maken?
 • ​Uitnodigingen
  • Voor de zondagse diensten, bid- en dankdag en feestdagen blijven we werken met uitnodigingen ipv aanmeldingen. 
  • Bij enkele afmeldingen nodigen we geen andere gemeenteleden voor een 2e keer per zondag uit. Als er voor 1 dienst veel afmeldingen zijn kan het wel zijn dat u gevraagd wordt te wisselen van dienst om de aantallen ochtend en middag/avonddienst meer in evenwicht te houden. 
  • We nodigen per dienst ca. 40 personen uit boven de 12 jaar. De ervaring leert dat een deel van de genodigden niet aanwezig is en we rondom het getal zitten van 30 aanwezige personen boven de 12 jaar (uitgezonderd de organist, koster, predikant, kerkenraad en degene die het videosysteem bedient).  
  • Voor doordeweekse diensten gaan we naar het systeem van aanmeldingen (voor eigen gemeenteleden). Als er een doordeweekse dienst is waarbij u aanwezig wilt zijn kunt u zich aanmelden via uitnodigingen@gergemsoest.nl of via 06-40763626. 
 • Binnenkomst in het kerkgebouw via de deur bij het parkeerterrein. De kerk verlaten kan via de beide deuren. 
 • Nu er niet meer gezongen wordt gaan we ook de galerij weer gebruiken waardoor extra ruimte tussen de huishoudens te houden is.
 • Probeer toiletbezoek in het kerkgebouw zo veel mogelijk te vermijden. 
 • Algemene richtlijnen en adviezen RIVM blijven gelden, o.a.:
  • De 1,5 meter afstand tussen huishoudens blijft van kracht. 
  • Bij koorts en verkoudheidsklachten blijft u thuis. 
 • We vragen nadrukkelijk u te houden aan de bovenstaande werkwijze en maatregelen. De samenkomsten zijn alleen mogelijk op deze wijze als iedereen zich flexibel opstelt en de instructies, van bijvoorbeeld de koster, opvolgt. Ken uw verantwoordelijkheid voor uzelf en anderen. 
 • Verenigingen
  • De maatregelen en adviezen zijn aangescherpt zeker vwb de verenigingen van 16+ en ouder.
  • Diverse verengingen hanteren gelukkig streng de algemene regels. O.a. de “1,5 meter” is van groot belang, ook bijvoorbeeld in de keuken waar met die afstand maar 1 persoon aanwezig kan zijn.
  • Houd er ook rekening mee bij de invulling van de avond. Het ene thema leent zich hiervoor beter dan het andere.
 • Catechisaties
  • We gaan zo lang mogelijk door met in achtneming van het RIVM beleid.
  • Dit zolang de (Reformatorische) scholen met leerlingen vanaf 12 jaar open mogen blijven.
  • We zullen de jeugd ook wijzen op hun verantwoordelijkheid, wilt u als ouder dit ook doen?
  • De zaal zodanig wordt zodanig inrichten dat de 1,5 meter goed kan worden nageleefd.
  • Ook op de catechisaties wordt er niet meer gezongen.
  • We sluiten aan bij het beleid op de scholen, als er bijv. mondkapjes tijdens de les op school worden verplicht gesteld gaan we daarin mee.
 • Huisbezoeken
  • Voor het afspreken van huisbezoeken stemmen we af of
  • er die dag inderdaad maar 3 personen (incl. de kerkenraad) langskomen
  • we dit “thuis” of in het kerkgebouw doen
  • we gaan met 2 ambtsdragers
  • bij oudere alleenstaande leden gaan we in principe met 1 ambtsdrager. Dit zal dan een ouderling zijn.
  • We leggen in principe maar 1 bezoek per avond af. Tweede bezoek op een avond alleen in overleg. 
 • Ouderen die geen mail hebben
  • Deze worden apart geïnformeerd. We hebben bepaald wie, wie informeert.

Het beleid is opnieuw onder biddend opzien tot stand gekomen en we bidden dat de Heere onze gemeente op meerdere fronten wil gedenken in deze situatie.  We willen u oproepen tot verootmoediging en (persoonlijk) gebed. Dat deze nood bij ons allen zwaar mag wegen.

 

AGENDA

4 okt 9.30 en 18.30 dienst
6 okt kerkenraadsverg.
10 okt +12 ver.
11 okt 9.30 en 16.00 dienst
13 okt vrouwenver.
14 okt 19.30 dienst
15 okt Bijbelstudiever.
18 okt 9.30 en 19.00 dienst
25 okt 9.30 en 16.00 dienst
28 okt 15.00 en 19.30 dienst
29 okt Bijbelstudiever.
30 okt -12 ver.
1 nov 9.30 en 15.30 dienst