Welkom bij de Rehobothkerk

NIEUW: Materiaal voor kinderen: Diensten - materiaal kids.

Door middel van deze site willen wij u informeren over de gang van zaken in onze gemeente. U vindt informatie over de kerkdiensten, de verenigingen, ons kerkgebouw enz. Ook willen we u de boodschap van God meegeven: u kunt de laatst verschenen meditatie lezen. Ons kerkgebouw vindt u aan de Dalweg nr. 44 te Soest. Meestal beginnen de zondagse diensten om 9.30 uur en om 16.00 uur, maar met name de tweede dienst kan ook op een ander tijdstip beginnen. We verwijzen u voor precieze informatie naar "kerkdiensten" in het menu. Hieronder vindt u de actuele mededelingen.

Vergadering kerkenraad
De kerkenraad zal maandag 17 mei vergaderen. Eventueel bezoek is welkom tussen 20.30 en 21.00 uur.

Commissie gemeente-zijn

Beste gemeenteleden, 

Wat blijft het belangrijk om elkaar als gemeente in het oog te houden nu COVID-19 en de daarbij behorende maatregelen blijven voortduren. We zijn dan ook blij om te zien en te horen dat de contacten binnen de wijkkringen een extraatje krijgen door telefoontjes, kaartjes en wandelingen. Bestaande contacten worden verdiept en nieuwe contacten worden gelegd. 'Hmm, nooit geweten dat hij/zij die opleiding volgt' of 'Wel even wennen om de ander gewoon zomaar te bellen of te appen maar achteraf gezien super leuk' zijn voorbeelden van reacties. Vraagje vanuit de contactpersonen wijkkringen: Bent u of kent u iemand uit de gemeente die wel wat hulp kan gebruiken? Denk hierbij bijvoorbeeld aan kleine klusjes in en om het huis, boodschapje doen of misschien wel om over wat zaken door te praten. Laat het dan vooral weten aan de contactpersoon van uw wijk. Hij/zij kan dan met u kijken wat de mogelijkheden zijn om als wijk een bijdrage te leveren. 
Verder, uit de behoeftepeiling bleek dat er in de gezinnen behoefte was aan materiaal om de kinderen te betrekken bij de erediensten. We zijn dan ook heel blij dat een aantal moeders aan de slag zijn gegaan om wekelijks voor de kinderen in de leeftijd van 8-12 jaar een boekje te maken met vragen. Deze kunnen de kinderen helpen om de boodschap van de preek tot zich te nemen. Dit verwerkingsmateriaal is te vinden op de website van de kerk. We bidden dat onze God deze middelen zal zegenen. 
Als laatste, de samenstelling van de commissie is inmiddels veranderd. In plaats van R.J. van Vugt neemt nu Janneke Broekhuis deel aan de commissie.  

Samenkomsten

Ons coronabeleid

Kader 

• We houden ons aan de regels vanuit de landelijke en plaatselijke overheid en volgen hiermee de Bijbelse noties met betrekking tot het gezag van de overheid. Belangrijk hierbij is dus onderscheid te maken tussen regels en adviezen.

• We volgen de adviezen vanuit de GG-commissie, meegedeeld door het Bureau Kerkelijke Dienstverlening.

• We bezien de situatie lokaal. Dit brengt focus aan en valt onder onze verantwoordelijkheid.

• Onze besluiten en afspraken vallen binnen dit kader.

• De eerder gecommuniceerde adviezen en richtlijnen blijven van kracht. Des te meer noodzakelijk om bij klachten thuis te blijven en de aanwijzingen van de koster op te volgen.  

 

Binnen dit kader geldt:

Algemeen
De algemene RIVM maatregelen blijven van kracht. Eerder spraken we uit dat we blij en dankbaar zijn dat deze maatregelen goed worden nageleefd in onze gemeente. 

Erediensten
We hebben besloten om tot verdere afschaling over te gaan. Bewust willen we (nog) niet overgaan naar 100% online bijenkomsten. Dit doen we o.a. om tegemoet te komen aan diegenen die nog graag naar de kerk willen blijven komen en ook om nog wat aanwezigen te hebben voor predikanten en andere voorgangers. We schalen af naar maximaal 20 “hoofden”, exclusief (een deel van) de  kerkenraad, de koster, de organist en de diegene die het beeld en geluid verzorgt.
We hebben ook weer gesproken over het zingen. Met pijn in het hart hebben we weer besloten om vooralsnog niet te zingen. Dit past niet in het beleid van verdere afschaling.
Dit besluit geldt zolang de “lock-down” duurt.

Doordeweekse diensten
Dit beleid blijft ongewijzigd. U moet zich dus blijven aanmelden. Wel wordt het aantal aanwezigen aangepast zoals hierboven vermeld.
 
Huisbezoeken
De huisbezoeken zullen tot nader order niet door gaan. Ook de gemaakte afspraken komen te vervallen. 

Pastoraat
Noodzakelijke pastorale bezoeken blijven we afleggen. Als u daar behoefte aan heeft kunt u dat aangeven. 

Catechese/verenigingen
Zoals eerder vermeld wordt er geen catechisatie gehouden en komen de verenigingen niet bijeen. Dit geldt vooralsnog tot 18 januari. 

Communicatie
Het beleid qua erediensten gaat in per 4 januari.

 

AGENDA

2 mei 9.30 en 15.00 dienst
9 mei 9.30 en 16.00 dienst
11 mei vrouwenver.
13 mei 9.00 dienst
15 mei -16 vereniging
16 mei 9.30 en 19.00 dienst
17 mei kerkenraadsverg.
20 mei Bijbelstudiever.
23 mei 9.30 en 18.30 dienst
24 mei 9.30 dienst
30 mei 9.30 en 16.00 dienst
30 mei +16 ver.
2 juni 19.30 dienst