Welkom bij de Rehobothkerk

NIEUW: Materiaal voor kinderen: Diensten - materiaal kids.

Door middel van deze site willen wij u informeren over de gang van zaken in onze gemeente. U vindt informatie over de kerkdiensten, de verenigingen, ons kerkgebouw enz. Ook willen we u de boodschap van God meegeven: u kunt de laatst verschenen meditatie lezen. Ons kerkgebouw vindt u aan de Dalweg nr. 44 te Soest. Meestal beginnen de zondagse diensten om 9.30 uur en om 16.00 uur, maar met name de tweede dienst kan ook op een ander tijdstip beginnen. We verwijzen u voor precieze informatie naar "kerkdiensten" in het menu. Hieronder vindt u de actuele mededelingen.

Vergadering kerkenraad
De kerkenraad vergadert donderdag 20 januari. De vergadering kan bezocht worden tussen 20.30 en 21.00 uur.

Commissie gemeente-zijn

Beste gemeenteleden, 

Wat blijft het belangrijk om elkaar als gemeente in het oog te houden nu COVID-19 en de daarbij behorende maatregelen blijven voortduren. We zijn dan ook blij om te zien en te horen dat de contacten binnen de wijkkringen een extraatje krijgen door telefoontjes, kaartjes en wandelingen. Bestaande contacten worden verdiept en nieuwe contacten worden gelegd. 'Hmm, nooit geweten dat hij/zij die opleiding volgt' of 'Wel even wennen om de ander gewoon zomaar te bellen of te appen maar achteraf gezien super leuk' zijn voorbeelden van reacties. Vraagje vanuit de contactpersonen wijkkringen: Bent u of kent u iemand uit de gemeente die wel wat hulp kan gebruiken? Denk hierbij bijvoorbeeld aan kleine klusjes in en om het huis, boodschapje doen of misschien wel om over wat zaken door te praten. Laat het dan vooral weten aan de contactpersoon van uw wijk. Hij/zij kan dan met u kijken wat de mogelijkheden zijn om als wijk een bijdrage te leveren. 
Verder, uit de behoeftepeiling bleek dat er in de gezinnen behoefte was aan materiaal om de kinderen te betrekken bij de erediensten. We zijn dan ook heel blij dat een aantal moeders aan de slag zijn gegaan om wekelijks voor de kinderen in de leeftijd van 8-12 jaar een boekje te maken met vragen. Deze kunnen de kinderen helpen om de boodschap van de preek tot zich te nemen. Dit verwerkingsmateriaal is te vinden op de website van de kerk. We bidden dat onze God deze middelen zal zegenen. 
Als laatste, de samenstelling van de commissie is inmiddels veranderd. In plaats van R.J. van Vugt neemt nu Janneke Broekhuis deel aan de commissie.  

Ons coronabeleid 

Kader  

  • We houden ons aan de regels vanuit de landelijke en plaatselijke overheid en volgen hiermee de Bijbelse noties met betrekking tot het gezag van de overheid. Belangrijk hierbij is dat er onderscheid gemaakt wordt tussen regels en adviezen. 
  • We volgen de adviezen vanuit de GG-commissie, meegedeeld door het Bureau Kerkelijke Dienstverlening. 
  • We bezien de situatie lokaal. Dit brengt focus aan en valt onder onze verantwoordelijkheid. 
  • Onze besluiten en afspraken vallen binnen dit kader. 

Binnen deze kaders geldt: 

Algemeen
De algemene RIVM-maatregelen blijven van kracht.
Houd waar dat mogelijk is afstand van elkaar.
Blijf bij klachten thuis. 

We zijn blij en dankbaar zijn dat maatregelen die opgesteld zijn in de verschillende fasen van de lockdown goed worden nageleefd in onze gemeente.  

Erediensten 

Nu de maatregelen van de overheid steeds meer versoepelen kunnen we ook de diensten met meer personen bezoeken. 
Sinds 26 september 2021 komen we met maximaal 100 mensen samen, exclusief (een deel van) de kerkenraad, de koster, de organist en de diegene die het beeld en geluid verzorgt. U krijgt voor de erediensten een paar dagen van tevoren een uitnodiging. Wilt u zich afmelden als u de dienst waarvoor u uitgenodigd bent niet kunt bezoeken? 

Doordeweekse diensten
Dit beleid blijft ongewijzigd. U moet zich blijven aanmelden (uitnodigingen@gergemsoest.nl). Het aantal aanwezigen is maximaal gelijk aan een eredienst. Ook niet-leden van onze gemeente kunnen zicht voor de diensten via het genoemde mailadres aanmelden. U krijgt reactie of er voldoende ruimte is.
 
Pastoraat
Het huisbezoek seizoen is weer gestart ook worden pastorale bezoeken afgelegd. Deze bezoeken gaan in overleg. U kunt daarvoor zoals gebruikelijk een verzoek doen via de scriba of één van de kerkenraadsleden. 

 

 

AGENDA

5 jan 19.30 dienst
9 jan 9.30 en 16.00 dienst
15 jan +12 ver.
16 jan 9.30 en 16.00 dienst
19 jan 19.30 dienst
20 jan kerkenraadsverg.
21 jan -12 ver.
23 jan 9.30 en 15.30 dienst
30 jan 9.30 en 16.00 dienst
2 feb 19.30 dienst
4 feb -12 ver.
6 feb 9.30 en 19.00 dienst