Welkom bij de Rehobothkerk

Door middel van deze site willen wij u informeren over de gang van zaken in onze gemeente. U vindt informatie over de kerkdiensten, de verenigingen, ons kerkgebouw enz. Ook willen we u de boodschap van God meegeven: u kunt de laatst verschenen meditatie lezen. Ons kerkgebouw vindt u aan de Dalweg nr. 44 te Soest. Meestal beginnen de zondagse diensten om 9.30 uur en om 16.00 uur, maar met name de tweede dienst kan ook op een ander tijdstip beginnen. We verwijzen u voor precieze informatie naar "kerkdiensten" in het menu. Hieronder vindt u de actuele mededelingen.

Vergadering kerkenraad
De kerkenraad zal dinsdag 9 februari vergaderen. Bezoek is vanwege de huidige omstandigheden (avondklok) niet mogelijk. Heeft u toch een belangrijk punt, dan kunt u dat inbrengen via de scriba.

Biddag
Woensdag 3 maart zal de jaarlijkse biddag gehouden worden. De diensten beginnen om 14.30 uur en 19.30 uur. Voor deze diensten worden uitnodigingen verstuurd.

 

Samenkomsten

Ons coronabeleid

Kader 

• We houden ons aan de regels vanuit de landelijke en plaatselijke overheid en volgen hiermee de Bijbelse noties met betrekking tot het gezag van de overheid. Belangrijk hierbij is dus onderscheid te maken tussen regels en adviezen.

• We volgen de adviezen vanuit de GG-commissie, meegedeeld door het Bureau Kerkelijke Dienstverlening.

• We bezien de situatie lokaal. Dit brengt focus aan en valt onder onze verantwoordelijkheid.

• Onze besluiten en afspraken vallen binnen dit kader.

• De eerder gecommuniceerde adviezen en richtlijnen blijven van kracht. Des te meer noodzakelijk om bij klachten thuis te blijven en de aanwijzingen van de koster op te volgen.  

 

Binnen dit kader geldt:

Algemeen
De algemene RIVM maatregelen blijven van kracht. Eerder spraken we uit dat we blij en dankbaar zijn dat deze maatregelen goed worden nageleefd in onze gemeente. 

Erediensten
We hebben besloten om tot verdere afschaling over te gaan. Bewust willen we (nog) niet overgaan naar 100% online bijenkomsten. Dit doen we o.a. om tegemoet te komen aan diegenen die nog graag naar de kerk willen blijven komen en ook om nog wat aanwezigen te hebben voor predikanten en andere voorgangers. We schalen af naar maximaal 20 “hoofden”, exclusief (een deel van) de  kerkenraad, de koster, de organist en de diegene die het beeld en geluid verzorgt.
We hebben ook weer gesproken over het zingen. Met pijn in het hart hebben we weer besloten om vooralsnog niet te zingen. Dit past niet in het beleid van verdere afschaling.
Dit besluit geldt zolang de “lock-down” duurt.

Doordeweekse diensten
Dit beleid blijft ongewijzigd. U moet zich dus blijven aanmelden. Wel wordt het aantal aanwezigen aangepast zoals hierboven vermeld.
 
Huisbezoeken
De huisbezoeken zullen tot nader order niet door gaan. Ook de gemaakte afspraken komen te vervallen. 

Pastoraat
Noodzakelijke pastorale bezoeken blijven we afleggen. Als u daar behoefte aan heeft kunt u dat aangeven. 

Catechese/verenigingen
Zoals eerder vermeld wordt er geen catechisatie gehouden en komen de verenigingen niet bijeen. Dit geldt vooralsnog tot 18 januari. 

Communicatie
Het beleid qua erediensten gaat in per 4 januari.

 

AGENDA

7 feb 9.30 en 18.45 dienst
9 feb kerkenraadsverg.
14 feb 9.30 en 19.00 dienst
17 feb 19.00 dienst
21 feb 9.30 en 18.30 dienst
24 feb 19.00 dienst
28 feb 9.30 en 18.30 dienst
3 mrt 14.30 en 19.30 dienst
7 mrt 9.30 en 15.30 dienst