Welkom bij de Rehobothkerk

Door middel van deze site willen wij u informeren over de gang van zaken in onze gemeente. U vindt informatie over de kerkdiensten, de verenigingen, ons kerkgebouw enz. Ook willen we u de boodschap van God meegeven: u kunt de laatst verschenen meditatie lezen. Ons kerkgebouw vindt u aan de Dalweg nr. 44 te Soest. Meestal beginnen de zondagse diensten om 9.30 uur en om 16.00 uur, maar met name de tweede dienst kan ook op een ander tijdstip beginnen. We verwijzen u voor precieze informatie naar "kerkdiensten" in het menu. Hieronder vindt u de actuele mededelingen.

Vergadering kerkenraad
De kerkenraad zal maandag 16 november vergaderen. Eventueel bezoek kan na 20.30 uur ontvangen worden. Graag vooraf aanmelden bij de scriba.

 

Samenkomsten

Ons coronabeleid

Kader 

• We houden ons aan de regels vanuit de landelijke en plaatselijke overheid en volgen hiermee de Bijbelse noties met betrekking tot het gezag van de overheid. Belangrijk hierbij is dus onderscheid te maken tussen regels en adviezen.

• We volgen de adviezen vanuit de GG-commissie, meegedeeld door het Bureau Kerkelijke Dienstverlening.

• We bezien de situatie lokaal. Dit brengt focus aan en valt onder onze verantwoordelijkheid.

• Onze besluiten en afspraken vallen binnen dit kader.

• De eerder gecommuniceerde adviezen en richtlijnen blijven van kracht. Des te meer noodzakelijk om bij klachten thuis te blijven en de aanwijzingen van de koster op te volgen.  

 

Binnen dit kader geldt:

Uitnodigingen

• Voor de zondagse diensten, bid- en dankdag en feestdagen blijven we werken met uitnodigingen in plaats van aanmeldingen. 

• Bij enkele afmeldingen nodigen we geen andere gemeenteleden voor een 2e keer per zondag uit. Als er voor 1 dienst veel afmeldingen zijn kan het wel zijn dat u gevraagd wordt te wisselen van dienst om de aantallen ochtend en middag/avonddienst meer in evenwicht te houden. 

• We nodigen per dienst ca. 40 personen uit boven de 12 jaar. De ervaring leert dat een deel van de genodigden niet aanwezig is en we rondom het getal zitten van 30 aanwezige personen boven de 12 jaar (uitgezonderd de organist, koster, predikant, kerkenraad en degene die het videosysteem bedient).  

• Voor doordeweekse diensten gaan we naar het systeem van aanmeldingen (voor eigen gemeenteleden). Als er een doordeweekse dienst is waarbij u aanwezig wilt zijn kunt u zich aanmelden via uitnodigingen@gergemsoest.nl of via 06-40763626. 

• De kerkenraad zal weer in een kleinere samenstelling aanwezig zijn.

• Nu er niet meer gezongen wordt gaan we ook de galerij weer gebruiken waardoor extra ruimte tussen de huishoudens te houden is.

• Laat zo spoedig mogelijk weten als u, in verband met verkoudheid, ziekte of om een andere reden, de zondag niet naar de kerkdienst zult gaan. Dit kan dus ook voordat u de uitnodiging ontvangt en al weet dat u er komende zondag niet zult zijn. Mail dit naar uitnodigingen@gergemsoest.nl of laat het weten via 06-40763626.   

 

Erediensten

• Zingen 

In de kerk zingen en neuriën we niet meer. De organist speelt de opgegeven psalm. De aanwezigen kunnen in gedachten meezingen en de thuisluisteraars uiteraard hardop meezingen. 

• Mondkapjes

Allereerst willen we onze dank en waardering uitspreken naar u allen. Het gebruik van mondkapjes wordt zeer goed nageleefd.

Van dringend advies willen we overgaan naar verplicht gebruik van een mondkapje bij binnenkomst van het kerkgebouw (tot u uw zitplaats heeft ingenomen) en bij vertrek uit het kerkgebouw. Van belang hierbij is het juiste gebruik. Dit geldt voor volwassenen en kinderen van 13 jaar en ouder.

• Financiën/collecteren

Wilt u eraan denken om uw bijdragen voor de collecten over te maken?

Aanwijzingen van de koster 

• We vragen de koster om scherp te zijn op het naleven van het beleid. Dit kan niet zonder uw medewerking. Concreet: 

• Houd afstand en ontsmet uw handen bij binnenkomst en draag een mondkapje tot u uw zitplaats heeft ingenomen.  

• De koster wijst plaatsen aan, begint van voor naar achter en er kan niet langer rekening worden gehouden met voorkeursplaatsen om te voorkomen dat mensen toch op korte afstand langs elkaar heen moeten. 

• Het moge duidelijk zijn dat we als kerkenraad 100% achter onze koster staan.

Verenigingen 

• De maatregelen en adviezen zijn aangescherpt zeker voor wat betreft de verenigingen van 16+ en ouder.

• Diverse verengingen hanteren gelukkig streng de algemene regels. Onder andere de “1,5 meter regel” is van groot belang, ook bijvoorbeeld in de keuken waar dus met die afstand maar 1 persoon aanwezig kan zijn. 

• Houd er ook rekening mee bij de invulling van de avond. Het ene thema leent zich hiervoor beter dan het andere.

Catechisaties 

• We gaan zo lang mogelijk door met de catechisaties met in achtneming van het RIVM beleid, zolang de (Reformatorische) scholen met leerlingen vanaf 12 jaar open mogen blijven.

• We zullen de jeugd ook wijzen op hun verantwoordelijkheid. Wilt u als ouder dit ook doen?

• De zaal zodanig wordt zodanig inrichten dat de 1,5 meter goed kan worden nageleefd.

• Ook op de catechisaties wordt er niet meer gezongen.

• We sluiten aan bij het beleid op de scholen. Als er bijv. mondkapjes tijdens de les op school worden verplicht gesteld, gaan we daarin mee.

Huisbezoeken

• Voor het afspreken van huisbezoeken stemmen we af of 

er die dag inderdaad maar 3 personen (incl. de kerkenraad) langskomen.

• We het huisbezoek bij u thuis of in het kerkgebouw doen.

• We komen met 2 ambtsdragers.

• Bij oudere alleenstaande leden gaan we in principe met 1 ambtsdrager. Dit zal dan een ouderling zijn.

• We leggen in principe maar 1 bezoek per avond af. Tweede bezoek op een avond alleen in overleg. 

Ouderen die geen mail hebben

• Deze worden apart geïnformeerd. 

 

AGENDA

1 nov +16 ver.
7 nov +12 ver
8 nov 9.30 en 15.00 dienst
11 nov 19.30 dienst
13 nov -12 ver.
15 nov 9.30 en 19.00 dienst
17 nov vrouwenver.
22 nov 9.30 en 15.30 dienst
27 nov -12 ver.
29 nov 9.30 en 16.00 dienst
2 dec 19.30 dienst
6 dec 9.30 en 15.00 dienst