Welkom bij de Rehobothkerk

Door middel van deze site willen wij u informeren over de gang van zaken in onze gemeente. U vindt informatie over de kerkdiensten, de verenigingen, ons kerkgebouw enz. Ook willen we u de boodschap van God meegeven: u kunt de laatst verschenen meditatie lezen. Ons kerkgebouw vindt u aan de Dalweg nr. 44 te Soest. Meestal beginnen de zondagse diensten om 9.30 uur en om 16.00 uur, maar met name de tweede dienst kan ook op een ander tijdstip beginnen. We verwijzen u voor precieze informatie naar "kerkdiensten" in het menu. Hieronder vindt u de actuele mededelingen.

Gemeentemiddag
De gemeentemiddag op 15 september vanaf ca. 13.00 uur wordt dit jaar gecoördineerd door Rina van Vugt en Janneke Broekhuis.
Rina en Janneke zullen in de kerkbode van juli/augustus detailinformatie over de gemeentemiddag geven.
Voor dit moment: s.v.p. reserveren in ieders agenda.

Gemeenteavond
Het thema van deze avond is “Neem en lees” (spreker dhr. Frans A. van Hartingsveldt).

Beroemd is het verhaal van kerkvader Augustinus die zich in de nood van zijn hart terugtrekt in de tuin van het huis en neervalt onder een vijgenboom. De tweestrijd in zijn hart was zo sterk. Hij voelde dat hij niet verder kon leven zonder de Heere, maar altijd was er in zijn binnenste die andere stem die zei: “Nu nog niet”. Hoe kon hij nu vrede krijgen voor zijn ziel? Dan hoort hij vanuit een andere tuin een kind zingen; “Neem en lees”. Augustinus loopt terug om een Bijbel te zoeken, slaat die open en leest dan het slot van Romeinen 13. Deze tekst is het middel voor de bekering van Augustinus. Augustinus hoefde niet meer verder te lezen. “Het licht van Gods genade stroomde mijn  ziel binnen”, zo schrijft hij later.
Ook wij zijn, evenals Augustinus, rond de Bijbel opgevoed, het meest bijzondere Boek op aarde. Het is goed om daar bij de opening van het seizoen 2018-2019 bij stil te staan. Wat geeft de Heere ons als gezinnen, de gemeente en de scholen een bijzonder voorrecht. Dagelijks en vooral ook zondags mogen we de Bijbel lezen en er uit horen preken. Wat vraagt dat van ons? Wat kunnen we doen als we als kind een Bijbelgedeelte moeilijk vinden? Hoe spreken we er als ouders over in ons gezin? De Heere bindt ons aan de middelen. Ook aan het lezen van Zijn Woord. Hij wil daar Zijn zegen over geven. Dat is in het leven van Augustinus wel duidelijk geworden.
Wij nodigen jou/u van harte uit om op D.V. 15 september 2018 samen na te denken over het lezen van het Boek dat door de werking van de Heilige Geest levens en harten verandert.
Graag rekenen we op ieders aanwezigheid (jong en oud) vanaf 19.30 uur.

Zendingsdag
Op zaterdag 16 juni 2018 wordt in de Evenementenhal in Gorinchem de jaarlijkse zendingsdag gehouden. Het dagthema is: ‘Uw Naam worde geheiligd’. Het thema zal worden behandeld in meditatieve bijdragen van ds. G.W.S. Mulder, ds. K.U.A. Iziogo uit Nigeria en ds. P. Mulder. We zullen horen over de heerlijkheid van Gods Naam, het uitgaan voor Zijn Naam en het buigen voor Zijn Naam. Uiteraard informeren we u ook graag over de voortgang van het zendingswerk. Diverse werkers in opleiding vertellen over hun voorbereidingstraject. Evangelist Henk van Bochove vertelt over het proces van gemeentevorming in Durrës, Albanië. Ook aan de workshops leveren zendingswerkers een bijdrage. Dit jaar zijn dat Lennard Elenbaas en Bert de Wit. Ook de missioloog Jan-Kees Kooijman werkt aan een van de workshops mee. De vertelling wordt dit jaar verzorgd door Jacob Gorter.

Voor de kinderen organiseren we in de pauze een speurtocht én is er een knutselworkshop en LEGO-wedstrijd. Ook dit jaar zijn de jongste kinderen tijdens het programma welkom in de baby- of kindercrèche. Wilt u meer weten? Kijk dan op www.zendingsdag.nl of bel naar het zendingsbureau: 0348 48 99 50. Graag tot ziens op de zendingsdag!

Grote schoonmaak
Wij willen de jaarlijkse grote schoonmaak van ons kerkgebouw doen op dinsdag 12 juni. Het hele jaar door wordt ons kerkgebouw intensief gebruikt, en nu alle verenigingen een periode stilliggen, is het fijn om daarna weer met een schone lei te kunnen beginnen. Hopelijk zijn er veel mensen die daarbij een handje willen helpen, want vele handen maken licht (en snel) werk.
Dinsdag 12 juni vanaf 8:30 en ’s avonds vanaf 19:00. Er zijn veel soorten klussen, dus ook mannen en jongeren worden opgeroepen om te komen helpen. Het is niet alleen zinvol en noodzakelijk, maar ook erg gezellig om met elkaar zo bezig te zijn. Op deze manier dienstbaar zijn is ook werken in Gods koninkrijk, en daartoe worden we toch allemaal opgeroepen. We hopen dat er veel mensen komen helpen, wij zorgen voor koffie met iets erbij.

AGENDA

3 juni 9.30 en 15.00 dienst
10 juni 9.30 en 19.00 dienst
13 juni 19.30 dienst
17 juni 9.30 en 15.00 dienst
24 juni 9.30 en 15.00 dienst
26 juni 19.30 dienst
1 juli 9.30 en 19.00 dienst