Welkom bij de Rehobothkerk

Door middel van deze site willen wij u informeren over de gang van zaken in onze gemeente. U vindt informatie over de kerkdiensten, de verenigingen, ons kerkgebouw enz. Ook willen we u de boodschap van God meegeven: u kunt de laatst verschenen meditatie lezen. Ons kerkgebouw vindt u aan de Dalweg nr. 44 te Soest. Meestal beginnen de zondagse diensten om 9.30 uur en om 16.00 uur, maar met name de tweede dienst kan ook op een ander tijdstip beginnen. We verwijzen u voor precieze informatie naar "kerkdiensten" in het menu. Hieronder vindt u de actuele mededelingen.

Vergadering kerkenraad
De kerkenraad zal maandag 29 oktober vergaderen. Eventueel bezoek kan tussen 20.30 en 21.00 uur ontvangen worden.

Ouderencontact
De eerste bijeenkomst staat gepland op dinsdag 23 oktober om 14.30 uur. U bent hartelijk welkom bij familie Van Toor.

Voedselbankactie
Vanuit onze kerkelijke gemeente steunen wij de voedselbank. Dat doen we door 3 keer per jaar goederen in te zamelen.
Want we weten hoe belangrijk dit is voor de mensen die er gebruik van moeten maken.
Aankomende dankdag is er de eerste gelegenheid om goederen in te leveren. Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.

Dit keer gaat het om:

- soep in blik
- tandenborstels
- bakolie
- rijst
- koffie

Wilt u hierbij a.u.b. op de houdbaarheidsdatum letten?

Het inleveren kan voor beide diensten.

AGENDA

3 okt 19.30 dienst
5 okt -12 ver.
7 okt 9.30 en 18.30 dienst
9 okt vrouwenver.
13 okt +12 ver.
14 okt 9.30 en 16.00 dienst
16 okt vrouwenver.
21 okt 9.30 en 18.00 dienst
24 okt 19.30 dienst
26 okt -12 ver
28 okt 9.30 en 15.30 dienst
28 okt + 16 ver.
29 okt kerkenraadsverg.
31 okt 15.00 en 19.30 dienst