Zending

Op deze pagina vindt u informatie over onze kerk en wat wij geloven

Meditatie

En die tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen. 
Johannes 6:37
 
Degenen die tot Jezus Christus komen zijn dikwijls bevreesd dat Hij hen niet zal aannemen. Toch is daar geen reden toe. Hij neemt alle grond voor deze twijfel weg in onze tekst. Het woordje “geenszins” snijdt alle tegenwerpingen af. Het werd door de Zaligmaker uitgesproken om Zijn kinderen te helpen in hun zwak geloof, dat vaak gemengd is met ongeloof.
 
Misschien zegt u: “Maar ik ben een groot zondaar!”
Christus antwoordt: “Ik zal u geenszins uitwerpen.”
“Maar ik ben een oude zondaar!”
Christus antwoordt: “Ik zal u geenszins uitwerpen.”
“Maar ik ben een zondaar met een verhard hart!”
Christus antwoordt: “Ik zal u geenszins uitwerpen.”
“Maar ik ben een afvallige zondaar!”
Christus antwoordt: “Ik zal u geenszins uitwerpen.”
“Maar ik heb de satan mijn hele leven gediend!”
Christus antwoordt: “Ik zal u geenszins uitwerpen.”
“Maar ik heb tegen het Licht gezondigd!”
Christus antwoordt: “Ik zal u geenszins uitwerpen.”
“Maar ik heb tegen de genade gezondigd!”
Christus antwoordt: “Ik zal u geenszins uitwerpen.”
“Maar ik heb niets goeds om mee te brengen!”
Christus antwoordt: “Ik zal u geenszins uitwerpen.”
 
Zo zou ik tot het eind met u kunnen doorgaan en u aantonen dat juist deze belofte gegeven is om alle tegenwerpingen te beantwoorden. O, hoor toch de stem van de Zaligmaker! Zijn nodiging is volledig en duidelijk: “Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.” Hij is gewillig de zondaar aan te nemen. “Zo iemand dorst, die kome tot Mij en drinke”.
John Bunyan 
 
 
 

SCAN HIER DE QR CODE OM TE DONEREN

Wilt u handmatig overmaken?
NL18 RABO 0379.9941.27