Zending

Op deze pagina vindt u informatie over onze kerk en wat wij geloven

Meditatie

“Heilig hen in Uw waarheid”
Joh. 17:17

De heiligmaking is het inwendige geestelijke werk dat de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest in een mens werkt, als Hij hem tot het ware geloof roept. Hij wast hem niet alleen rein van zijn zonden in Zijn eigen bloed, maar Hij maakt hem ook los van zijn aangeboren liefde tot de zonde en de wereld, legt een nieuw beginsel in zijn hart en maakt dat hij in zijn leven de praktijk der godzaligheid beoefent.
Het instrument waardoor de Geest dit werk tot stand brengt, is gewoonlijk Gods Woord, hoewel Hij soms nood en beproevingen van Godswege gebruikt “zonder woord” (1 Petr. 3:1).
De mens die het voorwerp is van dit werk dat Christus door Zijn Geest verricht, wordt in de Schrift een “geheiligde” genoemd. Wie meent dat Jezus Christus alleen maar geleefd heeft, gestorven is en weer is opgestaan om gerechtigheid en vergeving van zonden voor Zijn kinderen aan te brengen, moet nog veel leren.
Of hij het weet of niet: hij onteert onze gezegende Heere en schildert Hem af als slechts een halve Zaligmaker. De Heere Jezus heeft alles ter hand genomen wat nodig is voor de ziel van Zijn kinderen: niet alleen om door Zijn zoendood te verlossen van de schuld van hun zonden, maar ook van de heerschappij van hun zonden, doordat Hij de Heilige Geest, Zijn Geest, in hun hart geeft. Niet alleen om hen te rechtvaardigen, maar ook om hen te heiligen. Hij is dus niet alleen hun “rechtvaardigheid”, maar ook hun “heiligmaking”. (1 Kor. 1:30)

John Charles Ryle

SCAN HIER DE QR CODE OM TE DONEREN

Wilt u handmatig overmaken?
NL18 RABO 0379.9941.27