Bijbelstudievereniging

Welkom bij de bijbelstudievereniging van onze kerk 

Inleiding op de 1 Petrus brief

Achter in uw Bijbel staan vast wel kaartjes. Op één van die kaartjes, die van de zendingsreizen van Paulus, zou u eens het huidige Turkije moeten opzoeken. In het noorden van Turkije treft u de streken aan die Petrus noemt in zijn eerste brief, namelijk Pontus, Galatië, Kappadocië, Azië en Bithynië. Met het Galatië dat Petrus noemt, bedoelt hij het noordelijk deel. In het zuidelijk deel van Galatië heeft Paulus gepreekt. En daar in Antochië botsten beide apostelen met elkaar (daarover leest u in de Galaten brief vanaf hoofdstuk 2). Maar die tijd ligt nu achter Petrus.

De 1 Petrus brief is gericht aan de Christelijke gemeenten die in die noordelijke streken van Turkije ontstaan waren. Wellicht door de arbeid van Petrus. En o.a. door hem waren ze bekend geworden met het Markus evangelie. Die Christelijke gemeenten bestonden voornamelijk uit mensen die getrokken waren uit hun heidens leven tot de Christus van de Schriften (zie 1 Petrus 4:3). De Christelijke levensstijl die ze toen gingen beoefenen, zal de mensen om hen heen bevreemd hebben. Dat waren ze immers van hen niet gewend. Daar komt nog bij dat de Christenen een gemeenschap vormden van een minderheid in hun maatschappelijke omgeving. Er is weliswaar nog geen sprake van grote vervolgingen, dat kwam later pas, maar toch werden zij geconfronteerd met onbegrip, pesterijen en bedreigingen (zie 1 Petrus 3:14) en ze kregen te maken met laster (zie 1 Petrus 2:12) en spot (1 Petrus 3: 16).

De apostel Petrus wil de Christelijke gemeenten bemoedigen door de weerbaarheid tegen dit soort incidenten te vergroten. Belangrijk is bij hem het begrip hoop. Door de hele brief heen grond hij deze hoop op het volbrachte werk van Christus (dat is een realiteit!) en wijst hen op wat Christus zal doen als Hij wederkomt (ook dat is een realiteit!). In de omstandigheden waarin zij verkeerden, herinnert hij hen aan wat zij vanuit het Markus evangelie gehoord hadden: Zo wie achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf, en neme zijn kruis op( Markus 8: 34) Petrus wist er alles van van wat dat inhield!

Probeert het u zich eens voor te stellen: in iedere gemeente werd de brief voorgelezen, nog eens gelezen en besproken. Wellicht overgeschreven. En dan ging Silvanus weer door naar de volgende gemeente. Daar herhaalde zich het voorlezen, bespreken en het overschrijven. De brief vond zo ingang bij de vele Christelijke gemeenten in het noorden van Turkije.

Wat de brief wil zeggen leest u -bij wijze van samenvatting- in 1 Petrus 5: 12b. Zij worden vermaand om te blijven staan in de waarachtige genade van God. En ze mogen moed houden want, zo belijden wij met de Dordtse leerregels (hoofdstuk 2 artikel 9 laatste gedeelte): Er zal altijd zijn een Kerk der gelovigen die Jezus standvastig beminnen, gedurig dienen, en hier en in alle eeuwigheid prijzen.

De 1 Petrus brief wil hen, maar ook ons, vanuit die hoop bemoedigen.

Bij wijze van inleiding dienen de eerste 2 verzen. Zij vormen de aanhef van de brief. De gemeenten zijn, net als dat Israël dat was, uitverkoren vreemdelingen. Dat die gemeenten er zijn, dat heeft God zo gewild (daar wijst het woord voorkennis op). De gemeenten hebben gehoor gegeven aan het Evangelie. Zij zijn gehoorzaam geworden en geroepen om op die weg van gehoorzaamheid verder te gaan. Het is de genade (dat zijn in dit verband de weldaden die God geeft om Christus wil) welke gericht is op vrede en wel-zijn. Lees daarover Numeri 6: 24, 25 en 26 nog eens na! Dat handen en voeten te geven, daar gaat de 1 Petrus brief over.

 

 

 

 

DatumOnderwerp met bij behorend
Bijbelgedeelte
22 september

De
eerste brief van Petrus.
1
Petrus 1: 1 en 2

6 oktober

Een
rijke gemeente
1
Petrus 1: 1-7

3 november

U
moest eens weten hoe uitverkoren u bent!
1
Petrus 1: 8-12

17 november

Hoop
– heiligheid – vreze des Heeren
1
Petrus 1:13-21

1 december

Liefde
en volwassenheid
1
Petrus 1: 22- 2:8

Anno Domini 2023

19 januari

Koningen
en priesters
I
Petrus 2: 9-17

2 februari

De
slaven
1 Petrus
2: 18-25

16 februari

Vrouwen,
mannen, broeders, allen
1
Petrus 3: 1-12

16 maart

Lijden
met een goed geweten
1
Petrus 3: 13-22

30 maart

Bewapent
u
1 Petrus 4: 1-6

13 april

Het
einde aller dingen is nabij
1
Petrus 4: 7-11

11 mei

De
vuurgloed die tot beproeving dient
1
Petrus 4: 12-19

25 mei

Ouderen
en jongeren
1
Petrus 5:1-5

8 juni

Nederigheid,
waakzaamheid, lof zegging, groet
1
Petrus 5: 6-14

 

 

 

SCAN HIER DE QR CODE OM TE DONEREN

Wilt u handmatig overmaken?
NL18 RABO 0379.9941.27