Welkom bij de Rehobothkerk

Door middel van deze site willen wij u informeren over de gang van zaken in onze gemeente. U vindt informatie over de kerkdiensten, de verenigingen, ons kerkgebouw enz. Ook willen we u de boodschap van God meegeven: u kunt de laatst verschenen meditatie lezen. Ons kerkgebouw vindt u aan de Dalweg nr. 44 te Soest. Meestal beginnen de zondagse diensten om 9.30 uur en om 16.00 uur, maar met name de tweede dienst kan ook op een ander tijdstip beginnen. We verwijzen u voor precieze informatie naar "kerkdiensten" in het menu. Hieronder vindt u de actuele mededelingen.

Vergadering kerkenraad
Donderdag 29 juni zal de kerkenraad weer vergaderen. De vergadering kan bezocht worden van half 9 tot 9 uur.

Gemeentedag D.V. zaterdag 30 september 2017
Voordat de zomermaanden aanbreken een bericht over de gemeentedag als start van het winterseizoen 2017-2018 in onze gemeente.

De gemeentemiddag op 30 september wordt verzorgd door de familie Berends. In de volgende kerkbode volgen hierover nadere berichten.
Tijdens de gemeenteavond op 30 september, 19.30 uur, is de heer J. B. Kardol, veldwerker Utrecht/Leidsche Rijn, bij ons en staat het evangelisatiewerk centraal.

Waar ligt Leidsche Rijn? Wie wonen daar? Hoe krijgt het evangelisatiewerk daar vorm? Wie zijn erbij betrokken? Welke ervaringen worden er opgedaan? Wat betekent evangelisatie anno 2017 in Nederland? Welke opdracht ligt er voor ons? Zo maar enkele vragen die naar boven komen en waarover u/jullie meer zullen horen tijdens de gemeenteavond. 
Door middel van een fotopresentatie gaan we met de heer Kardol in gedachten vanuit “De Hoeksteen” met elkaar de wijk in. We maken kennis met het straatwerk, luisteren mee met evangelisatiegesprekken, nemen deel aan het Bijbeluurtje en horen hoe het verloopt, welke vragen bezoekers stellen en op welke manier zo eenvoudig mogelijk de Bijbelse boodschap wordt doorgegeven. Tussen de presentatie door is er gelegenheid tot het stellen van vragen en ook zal de heer Kardol vragen aan u/jou stellen. We zien met elkaar uit naar een goede en gezegende avond met elkaar.
Graag de oproep aan jong en oud om de datum 30 september vast te leggen. Eerst goede zomermaanden gewenst.

 

AGENDA

4 juni 9.30 en 19.00 dienst
5 juni 9.00 dienst
11 juni 9.30 en 15.00 dienst
12 juni kerkvisitatie
18 juni 9.30 en 18.30 dienst
25 juni 9.30 en 16.00 dienst
27 juni 19.30 dienst
29 juni kerkenraadsverg.
2 juli 9.30 en 15.30 dienst