Zending

De zendingsopdracht van de Heere Jezus was gericht aan de gehele kerk. Zo hebben ook wij als gemeente de taak en roeping ontvangen om Daarnaast organiseert de zendingscommissie de evangelisatieactie rondom Kerst.

Meer informatie en activiteiten zullen in de kerkbode worden bekendgemaakt.
Het bankrekeningnummer van de zendingscommissie is NL83 RABO 031.59.93.812.
De leiding is in handen van:
- Voorzitter: dhr. W. Verhoog
- Secretaris: dhr. J.M. van de Poel
- Penningmeester: dhr. I. Dool

Actuele mededelingen:

Er is op dit moment geen actuele informatie.

AGENDA

7 nov 9.30 en 16.00 dienst
9 nov vrouwenver.
10 nov 19.30 dienst
11 nov Bijbelstudiever.
12 nov -12 ver.
14 nov 9.30 en 15.30 dienst
20 nov 9.30 en 15.30 dienst
23 nov kerkenraadsverg
23 nov vrouwenvereniging
25 nov Bijbelstudiever.
28 nov 9.30 en 18.30 dienst
1 dec 19.30 dienst
5 dec 9.30 en 15.00 dienst
7 dec 9.30 en 16.00 dienst