Zending

De zendingsopdracht van de Heere Jezus was gericht aan de gehele kerk. Zo hebben ook wij als gemeente de taak en roeping ontvangen om Daarnaast organiseert de zendingscommissie de evangelisatieactie rondom Kerst.

Meer informatie en activiteiten zullen in de kerkbode worden bekendgemaakt.
Het bankrekeningnummer van de zendingscommissie is NL83 RABO 031.59.93.812.
De leiding is in handen van:
- Voorzitter: dhr. W. Verhoog
- Secretaris: dhr. J.M. van de Poel
- Penningmeester: dhr. I. Dool

Actuele mededelingen:

Hierbij willen we u als zendings-evangelisatie commissie herinneren aan de jaarlijkse inzamelactie voor de evangelisatie en de zending.

Dit jaar zal het verzamelde bedrag weer besteed worden voor het zendingswerk van de ZGG.

U kunt uw gift overmaken op bankrekeningnummer NL83RABO031.59.93.812. RABOBANK te Soest, t.n.v. P.Z.C. (Plaatselijke ZendingsCommissie) van de Gereformeerde Gemeente Soest.

Hartelijk dank voor uw bijdrage, ten behoeve van dit belangrijke werk!
Als u thuis een zendingsbusje heeft wat geleegd moet worden dan kunt u dat ook aangeven. Graag willen wij dan binnenkort een afspraak maken om uw zendingsbusje te legen.  

AGENDA

2 feb 9.30 en 18.30 dienst
4 feb vrouwenvereniging
5 feb 19.30 dienst
7 feb -12 ver.
8 feb +12 ver
9 feb 9.30 en 16.00 dienst
9 feb +16 ver.
16 feb 9.30 en 19.00 dienst
18 feb kerkenraadsverg.
19 feb 19.30 dienst
22 feb +12 ver.
23 feb 9.30 en 15.00 dienst
1 mrt 9.30 en 15.30 dienst
4 mrt 15.00 en 19.30 dienst