Zending

De zendingsopdracht van de Heere Jezus was gericht aan de gehele kerk. Zo hebben ook wij als gemeente de taak en roeping ontvangen om Daarnaast organiseert de zendingscommissie de evangelisatieactie rondom Kerst.

Meer informatie en activiteiten zullen in de kerkbode worden bekendgemaakt.
Het bankrekeningnummer van de zendingscommissie is NL83 RABO 031.59.93.812.
De leiding is in handen van:
- Voorzitter: dhr. W. Verhoog
- Secretaris: dhr. J.M. van de Poel
- Penningmeester: dhr. I. Dool

Actuele mededelingen:

Woensdagavond 25 april jl. werd de jaarlijkse zendingsavond gehouden. We hebben de heer Jan Walhout uitgenodigd om te vertellen over zijn werk wat hij in Guinee heeft mogen doen. 
Diaken W. Verhoog opende deze avond met het lezen van 
Mattheus 28:16-20 en het laten zingen van Psalm 22 vers 14 en 16.

Jan Walhout is van 1999 tot en met 2010 met zijn gezin werkzaam geweest in Guinee. Hij sprak zijn waardering uit voor de uitnodiging om deze avond bij ons te mogen zijn, en het mee- en inleven voor zijn werk wat hij gedaan heeft. Hij heeft veel werk mogen doen, maar gaf aan dat het meeste werk ‘thuis’ gedaan werd, door voor hen te bidden. 

Thema “Ploegen op rotsen of zaaien op hoop?”

Jan Walhout begon met bovenstaande vraag. Wat is eerder waar? Al 25 jaar wordt het Woord gezaaid in Guinee, en nog geen kerk? Voor ons is er weinig zichtbaar van het werk dat wij er hebben mogen doen. 
Op zondag werd er geprobeerd een samenkomst te regelen. Vaak was de opkomst erg klein, soms maar één bezoeker. 
Elke maandag ging Jan naar de gevangenis om wat uit te leggen uit de Bijbel. Daar was weinig sociale controle, waardoor contact maken makkelijker was. Het gebeurde zelfs dat de week erop een gevangene het verhaal terug kon vertellen. Belangrijk is wat er aan je woorden vooraf gaat. Hoe leef je? Hoe leven wij (voor een ander)? Ook werden er korte stukjes Evangelie ingesproken op cassettebandjes, die via een lectuurwinkel bij de mensen kwamen. Op dit moment wordt dit nog steeds gedaan, nu alleen door middel van SD kaartjes. 

Guinee is 5000 kilometer van hier, en ligt aan de westkust van Afrika. Het kent twee seizoenen, zomertijd en regentijd. In het land wordt veel rijst verbouwd, en alles wordt nog met de hand gedaan. Gezond eten is geen probleem. Mango’s, ananas, cashewnoten en kokosnoten zijn daar in overvloed. De moedertaal is Susu. 85% van de bevolking is moslim. 
Contact hebben en elkaar kennen is het belangrijkste contact om iets over te brengen. De kinderen maken het snelst contact. Dit is vaak een eerste begin om contact te maken met de moeders. Met de mannen was dit veel lastiger om het gesprek over het christelijk geloof aan te gaan. Ze willen hier eigenlijk niets van weten.
Aan de kinderen wordt van jongs af aan de koran in het Arabisch aan geleerd. Dit doen ze door teksten en geloofsbelijdenissen op te schrijven en uit hun hoofd te leren. Ze leren ook bidden. Hiervoor moeten ze zich eerst reinigen door middel van een rituele wassing. Het rituele gebed kent een vaste volgorde. De vrouwen bidden apart van de mannen. Aan het einde van de ramadan komt iedereen bij elkaar om te bidden. 

Aan het einde van de avond liet Jan op de beamer foto’s zien van mensen waar ze contact mee hebben gehad, en iets hebben mogen vertellen van God. Al deze mensen hebben het Woord gehoord! Wat de uitwerking hiervan zal zijn is bij God bekend.

Bid dan de Heere des oogstes…

De collecte op deze avond heeft opgebracht € 337,30. 

Jan eindigt deze avond met het laten zingen van een psalmvers en gebed.

AGENDA

6 mei 9.30 en 16.00 dienst
10 mei 9.00 dienst
13 mei 9.30 en 19.00 dienst
14 mei kerkenraadsverg.
16 mei 19.30 dienst
20 mei 9.30 en 19.00 dienst
21 mei 9.30 dienst
24 mei gem. avond
27 mei 9.30 en 15.00 dienst
31 mei 19.30 dienst