Zending

De zendingsopdracht van de Heere Jezus was gericht aan de gehele kerk. Zo hebben ook wij als gemeente de taak en roeping ontvangen om Daarnaast organiseert de zendingscommissie de evangelisatieactie rondom Kerst.

Meer informatie en activiteiten zullen in de kerkbode worden bekendgemaakt.
Het bankrekeningnummer van de zendingscommissie is NL83 RABO 031.59.93.812.
De leiding is in handen van:
- Voorzitter: dhr. W. Verhoog
- Secretaris: dhr. J.M. van de Poel
- Penningmeester: dhr. I. Dool

Actuele mededelingen:

Nieuws vanuit de evangelisatie en zendingscommissie

• Allereerst willen we iedereen bedanken die heeft geholpen met het rondbrengen van de kerstfolder en het maken van de soep! Het was een bijzondere ervaring om met de gezamenlijke kerken dit werk te mogen en kunnen doen. En na afloop gezamenlijk de ervaringen te delen onder het genot van soep met broodjes! 
• Ook nu zijn we alweer druk bezig met de voorbereidingen voor de paasfolder die we in de week voor Pasen hopen te folderen in de wijk! Ook nu willen we u medewerking vragen! Want zonder u is dit werk niet mogelijk.. Het is onze taak om onze mede mens te vertellen over de Heere Jezus! Zet daarom alvast de datum in uw agenda!! Folders kunnen worden opgehaald na de kerkdiensten op zondag 5 april, in de hal van de kerk.
• Ook zijn we op zoek naar mensen die regelmatig (om een goede band op te bouwen met de tieners) willen helpen bij de schatgraversclub. De Schatgraversclub is een kinderbijbelclub die elke tweede zaterdag van de maand tussen 14:00 en 15:30 bij elkaar komt in de Waterinkschool (Smitsweg 40, Soest). Dit wordt georganiseerd door de CGK en HHK, het zou mooi zijn als er ook mensen vanuit onze gemeente meehelpen. Wil je meedoen? Laat even weten via een mail aan babethdejongste@gmail.com of naar schatgravers@ichthuskerksoest.nl
Gemeenteavond evangelisatie

De jaarlijkse gemeentavond rondom een thema vanuit de zending of evangelisatie komt ook weer dichterbij! Op 15 mei is er een interactieve gemeenteavond rondom evangelisatie in onze wijk. Jos Kardol, veldwerker voor de evangelisatiepost in Leidsche Rijn, hoopt deze avond te leiden.
Als zendings- en evangelisatiecommissie (ZEC) merken we bij verschillende gemeenteleden het verlangen om meer te betekenen voor de wijk rondom de kerk via evangelisatieactiviteiten, maar vaak is de vraag hoe we dit moeten doen. Ook vinden we het belangrijk dat evangelisatiewerk door onze gemeente breed wordt gedragen en ondersteund. Het is dus van belang om als gemeente na te denken hoe we contact willen leggen en houden met de wijk om de kerk en hoe we daarmee iets kunnen laten zien van het geloof in Jezus Christus.
We willen dit graag doen met een interactieve avond, waarop we als gemeenteleden samen kunnen nadenken en met elkaar kunnen doorpraten over ideeën. Jos Kardol zal iets vertellen over evangelisatie en ons daarna helpen in het vormgeven van evangelisatie in onze eigen wijk. De invulling en datum van deze avond is nog niet zeker, maar zet 15 mei vast in uw agenda! In het volgende kerknieuws of via de mail krijgt u meer informatie!


Landelijke dag EVGG

Op zaterdag 21 maart wordt de jaarlijkse landelijke evangelisatiedag weer gehouden in het Hoornbeeck College in Amersfoort. Na de opening door ds. M. Joosse, voorzitter van EVGG, zal evangelist J. Krijgsman een lezing houden over het thema ‘Een beker koud water – laat je daden spreken!’.
Aansluitend is er de keuze om een workshop bij te wonen of te luisteren naar een lezing in de kapel. In de ‘kapellezing’ wordt ’s morgens door ds. G. van Manen vanuit de Kenniskring evangelisatie nagedacht over: ‘Dienen en verkondigen – evangelisatie en diaconaat’. In het middagprogramma geeft evangelist Van Setten een lezing over ‘Heeft ons glas water een dubbele bodem?’.
Er is ook ruim aandacht voor het evangelisatiewerk onder kinderen en tieners vanuit de landelijke werkgroep jeugdevangelisatie (LWJ). Voor de tieners is er een workshop en een actief programma. De kinderen zijn van harte welkom in het kinderprogramma; ook daarin staat het evangelisatiewerk centraal. Voor de kleinsten is er een crèche. 
Het overzicht van alle workshops staat op onze website. Via www.evgg.nl/landelijkedag zijn de workshops en de kindercrèche te reserveren. 
In de middagpauze zijn er gratis belegde broodjes, warme snacks en fruit. Er is dan alle ruimte voor onderlinge ontmoeting en gesprek, bijvoorbeeld met één van onze evangelisten of veldwerkers. 
Tijdens onze landelijke evangelisatiedag is veel te leren. Een dag met elkaar, rond het geopende Woord van God. Het Woord voor de wereld; u en jij komen toch ook? Hartelijk welkom!

Datum: zaterdag 21 maart 2020
Locatie: Hoornbeeck College, Utrechtseweg 230, Amersfoort

AGENDA

6 mrt -12 ver.
7 mrt +12 ver.
7 mrt +16 ver.
8 mrt 9.30 en 18.30 dienst
15 mrt 9.30 en 19.00 dienst
17 mrt vrouwenver.
18 mrt dienst gaat niet door
20 mrt -12 ver.
21 mrt +12 ver.
22 mrt 9.30 en 19.00 dienst
22 mrt +16 ver.
23 mrt kerkenraadsverg.
29 mrt 9.30 en 15.30 dienst
31 mrt vrouwenver.