Zending

De zendingsopdracht van de Heere Jezus was gericht aan de gehele kerk. Zo hebben ook wij als gemeente de taak en roeping ontvangen om Daarnaast organiseert de zendingscommissie de evangelisatieactie rondom Kerst.

Meer informatie en activiteiten zullen in de kerkbode worden bekendgemaakt.
Het bankrekeningnummer van de zendingscommissie is NL83 RABO 031.59.93.812.
De leiding is in handen van:
- Voorzitter: dhr. W. Verhoog
- Secretaris: dhr. J.M. van de Poel
- Penningmeester: dhr. I. Dool

Actuele mededelingen:

Er is op dit moment geen actuele informatie.

AGENDA

1 sept 19.30 dienst
5 sept 9.30 en 16.00 dienst
12 sept 9.30 en 16.00 dienst
15 sept 19.30 dienst
16 sept Bijbelstudiever.
18 sept gemeentedag
19 sept 9.30 en 19.00 dienst
26 sept 9.30 en 15.30 dienst
30 sept Bijbelstudiever.
1 okt -12 ver.
3 okt 9.30 en 19.00 dienst
5 okt vrouwenver.
5 okt kerkenraadsverg.