Zending

De zendingsopdracht van de Heere Jezus was gericht aan de gehele kerk. Zo hebben ook wij als gemeente de taak en roeping ontvangen om Daarnaast organiseert de zendingscommissie de evangelisatieactie rondom Kerst.

Meer informatie en activiteiten zullen in de kerkbode worden bekendgemaakt.
Het bankrekeningnummer van de zendingscommissie is NL83 RABO 031.59.93.812.
De leiding is in handen van:
- Voorzitter: dhr. W. Verhoog
- Secretaris: dhr. J.M. van de Poel
- Penningmeester: dhr. I. Dool

Actuele mededelingen:

Zendingsdag

Op zaterdag 15 juni wordt in de Evenementenhal in Gorinchem de jaarlijkse zendingsdag gehouden. Het dagthema is: ‘Gods Woord in de wereld’. Het thema zal worden uitgewerkt in meditatieve bijdragen van ds. G.W.S. Mulder, ds. R.A.M. Visser en ds. P.D. den Haan. We zullen horen over de eeuwigdurende kracht van het Woord, Christus als het vleesgeworden Woord en de prediking van Gods Woord. 
Daarnaast zullen we u informeren over de voortgang van het zendingswerk. Vertaalbegeleider Peter de Niet, werkzaam in Guinee, denkt met ons na over het vertalen van Gods Woord. Sanne Wisse, teruggekeerd na een periode onderwijsondersteuning in Albanië, laat iets zien over het werk in dit land. 
In de middagpauze zijn er workshops. Steven Baan en missioloog Jan-Kees Kooijman gaan in op de opleiding die een zendingswerker krijgt voordat hij uitgezonden kan worden. Peter en Ineke de Niet zullen een workshop geven over het wonen in Guinee. 
Voor kinderen hebben we dit jaar ook weer wat te bieden. In het middagprogramma is een vertelling opgenomen, die wordt verzorgd door Mieke Korpershoek. In de middagpauze kunnen de kinderen een vlaggenspeurtocht doen. Daarnaast is er net als vorig jaar de LEGO-wedstrijd, die voor alle kinderen uitdagend is. De jongste kinderen zijn tijdens het programma welkom in de baby- of kindercrèche. 

Graag tot ziens op de zendingsdag!

AGENDA

2 juni 9.30 en 15.00 dienst
4 juni 19.30 dienst
9 juni 9.30 en 19.00 dienst
10 juni 9.30 dienst
16 juni 9.30 en 16.00 dienst
17 juni kerkenraadsverg.
18 juni schoonmaak
21 juni 13.30 dienst
23 juni 9.30 en 15.30 dienst
26 juni 19.30 dienst
30 juni 9.30 en 15.30 dienst
3 juli 19.30 dienst
7 juli 9.30 en 19.00 dienst