Weekdiensten

Woensdag 5 januari ds R.A.M. Visser

Woensdag 19 januari ds. E. Bakker

Woensdag 2 februari ds. J. van Rijswijk

Woensdag 16 februari ds. S. Maljaars

Woensdag 2 maart ds. W. Visscher (Biddag)

Woensdag 23 maart ds. G.J. Baan

Woensdag 6 april ds. S.W. Janse

Vrijdag 15 april ds. W. Visscher (Goede Vrijdag)

Maandag 18 april ds. W. Silfhout (2e Paasdag)

Dinsdag 26 april ds. W.A. Zondag

Woensdag 11 mei ds. J. van Laar

Donderdag 26 mei dhr. M. Boersma (Hemelvaartsdag)

Maandag 6 juni ds. B. Labee (2e Pinksterdag)

Woensdag 22 juni ds. A.J. de Waard

AGENDA

5 jan 19.30 dienst
9 jan 9.30 en 16.00 dienst
15 jan +12 ver.
16 jan 9.30 en 16.00 dienst
19 jan 19.30 dienst
20 jan kerkenraadsverg.
21 jan -12 ver.
23 jan 9.30 en 15.30 dienst
30 jan 9.30 en 16.00 dienst
2 feb 19.30 dienst
4 feb -12 ver.
6 feb 9.30 en 19.00 dienst