vrouwenvereniging

De vrouwenvereniging "Rehoboth” gaat uit van de Gereformeerde Gemeente van Soest. We zijn een vereniging met een stabiel aantal leden, rond de 16 vrouwen. Alle vrouwen van de gemeente vanaf 18 jaar kunnen lid worden.
We vergaderen één keer in de twee weken van september tot en met maart. We beginnen om 20.00 uur en de avonden worden rond 22.00 uur beëindigd. Dit seizoen is het hoofdthema “Vrede”. We hebben bezinnende onderwerpen op de agenda staan, zoals een Bijbelstudie, maar ook hebben we ontspannende avonden. Aan het eind van het seizoen staat een dagje uit gepland met de leden van de vereniging.
Omdat wij het als vrouwenvereniging belangrijk vinden om de onderlinge verbondenheid in de gemeente te vergroten, brengen wij bezoeken bij ziekte, eenzaamheid, verjaardagen van ouderen in de gemeente, jubilea, geboorte en andere gelegenheden.

De contributie is € 25,= voor een seizoen.

Als u geen lid bent, maar een onderwerp spreekt u aan, dan bent u van harte welkom op een verenigingsavond.

De leiding is in handen van:
- Mw. M. van Toor; voorzitter
- Mw. J.B. van Schaik; penningmeester
- Mw. J. van Vugt; secretaris
- Mw C. Sollman; alg. adjunct

Actuele mededelingen:

Nog even en het seizoen is alweer afgelopen. De afgelopen keren hebben we genoten van een zendingsreis door het Amazonegebied. Daarna een interessante avond over de vraag: Als er tegenslag komt, maakt het ons bitter of beter? Daarna bekeken we dia’s, nu reisden we door Israël. 

De volgende avond is op 17 maart. Dan hoopt de heer Adriaan van Hemert ons het een en ander te vertellen over het oorlogsverleden van Arnhem en de gebeurtenissen daar, nu alweer 75 jaar geleden. 
U bent allen uitgenodigd!

Op 31 maart hopen we de paasviering te houden. Daarna hebben we de jaarvergadering en dan 15 mei het uitje. U hoort van ons!
We hopen op mooie, gezellige avonden waarin we steeds meer leren en de Heere op de eerste plaats aan Zijn eer komt. Want zonder Hem zal dit allemaal niet gelukken.
Wie weet: tot gauw!

AGENDA

6 mrt -12 ver.
7 mrt +12 ver.
7 mrt +16 ver.
8 mrt 9.30 en 18.30 dienst
15 mrt 9.30 en 19.00 dienst
17 mrt vrouwenver.
18 mrt dienst gaat niet door
20 mrt -12 ver.
21 mrt +12 ver.
22 mrt 9.30 en 19.00 dienst
22 mrt +16 ver.
23 mrt kerkenraadsverg.
29 mrt 9.30 en 15.30 dienst
31 mrt vrouwenver.