vrouwenvereniging

De vrouwenvereniging "Rehoboth” gaat uit van de Gereformeerde Gemeente van Soest. We zijn een vereniging met een stabiel aantal leden, rond de 16 vrouwen. Alle vrouwen van de gemeente vanaf 18 jaar kunnen lid worden.
We vergaderen één keer in de twee weken van september tot en met maart. We beginnen om 20.00 uur en de avonden worden rond 22.00 uur beëindigd. Dit seizoen is het hoofdthema “Vrede”. We hebben bezinnende onderwerpen op de agenda staan, zoals een Bijbelstudie, maar ook hebben we ontspannende avonden. Aan het eind van het seizoen staat een dagje uit gepland met de leden van de vereniging.
Omdat wij het als vrouwenvereniging belangrijk vinden om de onderlinge verbondenheid in de gemeente te vergroten, brengen wij bezoeken bij ziekte, eenzaamheid, verjaardagen van ouderen in de gemeente, jubilea, geboorte en andere gelegenheden.

De contributie is € 25,= voor een seizoen.

Als u geen lid bent, maar een onderwerp spreekt u aan, dan bent u van harte welkom op een verenigingsavond.

De leiding is in handen van:
- Mw. Van Klaveren; voorzitter
- Mw. Valk; penningmeester
- Mw. De Bruin; secretaris
- Mw Van Vugt; alg. adjunct

Actuele mededelingen:

In de maand oktober staan 2 avonden op het programma.
Op 5 oktober beginnen we met een maaltijd die door de leden vooraf is bereid. Aansluitend is er een activiteit.
Deze avond begint om 18.00 uur.

Op 19 oktober hoopt Cobie Stam ons iets te vertellen over de Heilige Doop n.a.v. het doopformulier.
De Heilige Doop laat ons zien dat wij gereinigd moeten worden door het bloed van de Heere Jezus Christus.
En met dat werk gaat Hij nog steeds door, elke doopsbediening getuigt hiervan.

We zien er naar uit om jullie weer te ontmoeten op de verenigingsavonden.

AGENDA

3 okt 9.30 en 19.00 dienst
5 okt vrouwenver.
6 okt 19.30 dienst
10 okt 9.30 en 16.00 dienst
14 okt Bijbelstudiever.
17 okt 9.30 en 19.00 dienst
19 okt vrouwenver.
24 okt 9.30 en 16.00 dienst
27 okt 14.30 en 19.30 dienst
28 okt Bijbelstudiever.
29 okt -12 ver.
31 okt 9.30 en 16.00 dienst
31 okt +16 ver.
7 nov 9.30 en 16.00 dienst