vrouwenvereniging

De vrouwenvereniging "Rehoboth” gaat uit van de Gereformeerde Gemeente van Soest. We zijn een vereniging met een stabiel aantal leden, rond de 16 vrouwen. Alle vrouwen van de gemeente vanaf 18 jaar kunnen lid worden.
We vergaderen één keer in de twee weken van september tot en met maart. We beginnen om 20.00 uur en de avonden worden rond 22.00 uur beëindigd. Dit seizoen is het hoofdthema “Vrede”. We hebben bezinnende onderwerpen op de agenda staan, zoals een Bijbelstudie, maar ook hebben we ontspannende avonden. Aan het eind van het seizoen staat een dagje uit gepland met de leden van de vereniging.
Omdat wij het als vrouwenvereniging belangrijk vinden om de onderlinge verbondenheid in de gemeente te vergroten, brengen wij bezoeken bij ziekte, eenzaamheid, verjaardagen van ouderen in de gemeente, jubilea, geboorte en andere gelegenheden.

De contributie is € 25,= voor een seizoen.

Als u geen lid bent, maar een onderwerp spreekt u aan, dan bent u van harte welkom op een verenigingsavond.

De leiding is in handen van:
- Mw. Van Klaveren; voorzitter
- Mw. Valk; penningmeester
- Mw. Den Dunnen; secretaresse
- Mw Sollman; alg. adjunct

Actuele mededelingen:

Beste vrouwen van de gemeente,

De afgelopen tijd hebben we geen vereniging gehad in verband met de coronamaatregelen. Verschillenden van ons hebben binnen hun gezin al  te maken gehad met één of meerdere besmettingen, gelukkig zonder al teveel complicaties. Ondanks alles wat moeilijk en zorgelijk is, is er toch veel reden tot dankbaarheid. Ook de komende verenigingsavonden zullen niet doorgaan. 
In februari stonden 2 avonden gepland, 2 en 16 februari. Voor zover we nu kunnen bezien, zullen die vervallen. Op 2 maart zal ouderling Van Vugt bij ons op de vereniging een inleiding verzorgen over de zekerheid van het geloof. We houden jullie op de hoogte over het al of niet doorgaan van deze avond. 
Als vrouwenvereniging hebben we een samenbindende en signalerende functie binnen de gemeente. Het ambt aller gelovigen kan gelukkig wel doorgaan, al ontmoeten we elkaar niet fysiek. We bidden voor elkaar, voor onze kwetsbare en soms eenzame ouderen en we wekken jullie op om door te gaan met kaartjes sturen, een telefoontje of een raam- of deurbezoekje. We weten dat dit erg gewaardeerd wordt, juist nu het allemaal langer duurt dan gehoopt en gedacht. 
Weet u iemand die behoefte heeft aan wat extra aandacht, een bezoekje of kunnen  we als vrouwenvereniging praktische hulp bieden, geef het dan door aan ons als bestuur van de vrouwenvereniging. Dan kijken wij wat we kunnen doen.

AGENDA

7 feb 9.30 en 18.45 dienst
9 feb kerkenraadsverg.
14 feb 9.30 en 19.00 dienst
17 feb 19.00 dienst
21 feb 9.30 en 18.30 dienst
24 feb 19.00 dienst
28 feb 9.30 en 18.30 dienst
3 mrt 14.30 en 19.30 dienst
7 mrt 9.30 en 15.30 dienst