vrouwenvereniging

De vrouwenvereniging "Rehoboth” gaat uit van de Gereformeerde Gemeente van Soest. We zijn een vereniging met een stabiel aantal leden, rond de 16 vrouwen. Alle vrouwen van de gemeente vanaf 18 jaar kunnen lid worden.
We vergaderen één keer in de twee weken van september tot en met maart. We beginnen om 20.00 uur en de avonden worden rond 22.00 uur beëindigd. Dit seizoen is het hoofdthema “Vrede”. We hebben bezinnende onderwerpen op de agenda staan, zoals een Bijbelstudie, maar ook hebben we ontspannende avonden. Aan het eind van het seizoen staat een dagje uit gepland met de leden van de vereniging.
Omdat wij het als vrouwenvereniging belangrijk vinden om de onderlinge verbondenheid in de gemeente te vergroten, brengen wij bezoeken bij ziekte, eenzaamheid, verjaardagen van ouderen in de gemeente, jubilea, geboorte en andere gelegenheden.

De contributie is € 25,= voor een seizoen.

Als u geen lid bent, maar een onderwerp spreekt u aan, dan bent u van harte welkom op een verenigingsavond.

De leiding is in handen van:
- Mw. M. van Toor; voorzitter
- Mw. J.B. van Schaik; penningmeester
- Mw. J. van Vugt; secretaris
- Mw C. Sollman; alg. adjunct

Actuele mededelingen:

Deze maand staat er één bijeenkomst op het programma, de Kerstviering!
Deze bijeenkomst wordt gehouden op 11 december en zal staan in het teken van Advent en de geboorte van de Heere Jezus Christus.
Ook de ouderen uit de gemeente zijn van harte welkom!                 
Zij ontvangen hiervoor een persoonlijke uitnodiging, zie elders in dit kerkblad onder het kopje Ouderencontact.
We zien uw reactie graag tegemoet!

We heten leden en ouderen van harte welkom om 17:00 UUR !!
We beginnen met een welkomst drankje en hebben dan een gezellige maaltijd met elkaar.
Na de maaltijd is er een programma samengesteld door een aantal leden.

We hebben dit seizoen al veel mooie avonden met elkaar gehad, we hopen het jaar 2018 op deze manier af te sluiten.
Elkaar ontmoeten rondom Gods Woord is hierbij ons uitgangspunt.
In alle dingen de zegen van de Heere alleen verwachtend.

Op 8 januari houdt Janneke Broekhuis een inleiding over medisch ethische dilemma's: aansprekend en actueel voor ons allemaal.
IEDEREEN van harte welkom! Misschien één van de goede voornemens voor het nieuwe jaar?
We zien uit naar nieuwe (jonge) leden.

AGENDA

2 dec 9.30 en 15.00 dienst
6 dec Bijbelstudiever.
7 dec -12 ver.
8 dec +12 ver.
9 dec 9.30 en 19.00 dienst
11 dec vrouwenver.
16 dec 9.30 en 16.00 dienst
17 dec kerkenraadsverg.
21 dec -12 ver.
22 dec +12 ver.
23 dec 9.30 en 18.00 dienst
25 dec 9.30 en 19.00 dienst
26 dec 9.30 kerstfeest
30 dec 9.30 en 15.30 dienst