vrouwenvereniging

De vrouwenvereniging "Rehoboth” gaat uit van de Gereformeerde Gemeente van Soest. We zijn een vereniging met een stabiel aantal leden, rond de 16 vrouwen. Alle vrouwen van de gemeente vanaf 18 jaar kunnen lid worden.
We vergaderen één keer in de twee weken van september tot en met maart. We beginnen om 20.00 uur en de avonden worden rond 22.00 uur beëindigd. Dit seizoen is het hoofdthema “Vrede”. We hebben bezinnende onderwerpen op de agenda staan, zoals een Bijbelstudie, maar ook hebben we ontspannende avonden. Aan het eind van het seizoen staat een dagje uit gepland met de leden van de vereniging.
Omdat wij het als vrouwenvereniging belangrijk vinden om de onderlinge verbondenheid in de gemeente te vergroten, brengen wij bezoeken bij ziekte, eenzaamheid, verjaardagen van ouderen in de gemeente, jubilea, geboorte en andere gelegenheden.

De contributie is € 25,= voor een seizoen.

Als u geen lid bent, maar een onderwerp spreekt u aan, dan bent u van harte welkom op een verenigingsavond.

De leiding is in handen van:
- Mw. Van Klaveren; voorzitter
- Mw. Valk; penningmeester
- Mw. Den Dunnen; secretaresse
- Mw Sollman; alg. adjunct

Actuele mededelingen:

Wat hebben we afgelopen 30 maart een fijne avond gehad. En wat was er een goede opkomst. Zo zien we maar weer hoe de Heere zorgt!! Als we het in zijn handen leggen zal het goed komen. De Heere zorgt dwars door al het wereldgebeuren heen vergadert Hij zich een Kerk die eeuwig Hem zullen loven. Mogen we maar jaloers gemaakt worden! De avond stond in het teken van ‘de zekerheid van het geloof’. We kregen een duidelijke uitleg van dhr. Van Vugt. Zoals hij zei:’ Ik kan er nog veel meer over vertellen’. Dat geloof ik graag. Hij weet dat hij gerust nog een keer bij leven en welzijn terug mag komen.
Zoals het er nu uit ziet worden de corona-regels weer versoepeld, Dit houdt voor de vereniging in dat we met meerderen op bezoek mogen, maar ook dat er nog meer mensen welkom zijn in de zaal. De volgende avond staat gepland voor 11 mei; dan hoopt Corry een boekbespreking te doen over de 5 talen van de liefde van Gary Chapman. In juni hopen we ook nog 2 avonden te organiseren en dan het seizoen af te sluiten. 
Weet u iemand die behoefte heeft aan wat extra aandacht, een bezoekje of kunnen we als vrouwenvereniging praktische hulp bieden, geef het dan door aan ons als bestuur van de vrouwenvereniging. 
Dan kijken wij wat we kunnen doen. 
Voor iedere vrouw vanaf 18 jaar geldt; van harte welkom!!

 

AGENDA

2 mei 9.30 en 15.00 dienst
9 mei 9.30 en 16.00 dienst
11 mei vrouwenver.
13 mei 9.00 dienst
15 mei -16 vereniging
16 mei 9.30 en 19.00 dienst
17 mei kerkenraadsverg.
20 mei Bijbelstudiever.
23 mei 9.30 en 18.30 dienst
24 mei 9.30 dienst
30 mei 9.30 en 16.00 dienst
30 mei +16 ver.
2 juni 19.30 dienst