vrouwenvereniging

De vrouwenvereniging "Rehoboth” gaat uit van de Gereformeerde Gemeente van Soest. We zijn een vereniging met een stabiel aantal leden, rond de 16 vrouwen. Alle vrouwen van de gemeente vanaf 18 jaar kunnen lid worden.
We vergaderen één keer in de twee weken van september tot en met maart. We beginnen om 20.00 uur en de avonden worden rond 22.00 uur beëindigd. Dit seizoen is het hoofdthema “Vrede”. We hebben bezinnende onderwerpen op de agenda staan, zoals een Bijbelstudie, maar ook hebben we ontspannende avonden. Aan het eind van het seizoen staat een dagje uit gepland met de leden van de vereniging.
Omdat wij het als vrouwenvereniging belangrijk vinden om de onderlinge verbondenheid in de gemeente te vergroten, brengen wij bezoeken bij ziekte, eenzaamheid, verjaardagen van ouderen in de gemeente, jubilea, geboorte en andere gelegenheden.

De contributie is € 25,= voor een seizoen.

Als u geen lid bent, maar een onderwerp spreekt u aan, dan bent u van harte welkom op een verenigingsavond.

De leiding is in handen van:
- Mw. M. van Toor; voorzitter
- Mw. J.B. van Schaik; penningmeester
- Mw. J. van Vugt; secretaris
- Mw C. Sollman; alg. adjunct

Actuele mededelingen:

Het nieuwe seizoen is weer aangebroken!! Wat is er in de achterliggende tijd veel gebeurd! Zowel kerkelijk als maatschappelijk. De Heere spreekt!! Laat het ons tot Hem uitdrijven. Allen gespaard en bewaard in de achterliggende tijd. Wat heeft het ons te zeggen?
Het nieuwe seizoen hopen we te beginnen op 29 september.
Onze vereniging bestaat op dit moment uit 17 leden. Het zou fijn zijn als dit in de komende jaren mag groeien. Vanaf 18 jaar bent u/jij van harte welkom. 
Er moeten natuurlijk nog maatregelen genomen worden. Dit doen we door de zaal zo groot mogelijk te maken en door goede ventilatie. 
Bij deze allen uitgenodigd op de vergaderingen en we hopen op een goed jaar in harmonie en tot versterking van de onderlinge band.

AGENDA

6 sept 9.30 en 19.00 dienst
13 sept 9.30 en 19.00 dienst
16 sept 13.30 en 19.30 dienst
20 sept 9.30 en 19.00 dienst
27 sept 9.30 en 15.30 dienst
27 sept +16 ver.
29 sept vrouwenver.
2 okt -12 ver.
4 okt 9.30 en 18.30 dienst
6 okt kerkenraadsverg.