vrouwenvereniging

De vrouwenvereniging "Rehoboth” gaat uit van de Gereformeerde Gemeente van Soest. We zijn een vereniging met een stabiel aantal leden, rond de 16 vrouwen. Alle vrouwen van de gemeente vanaf 18 jaar kunnen lid worden.
We vergaderen één keer in de twee weken van september tot en met maart. We beginnen om 20.00 uur en de avonden worden rond 22.00 uur beëindigd. Dit seizoen is het hoofdthema “Vrede”. We hebben bezinnende onderwerpen op de agenda staan, zoals een Bijbelstudie, maar ook hebben we ontspannende avonden. Aan het eind van het seizoen staat een dagje uit gepland met de leden van de vereniging.
Omdat wij het als vrouwenvereniging belangrijk vinden om de onderlinge verbondenheid in de gemeente te vergroten, brengen wij bezoeken bij ziekte, eenzaamheid, verjaardagen van ouderen in de gemeente, jubilea, geboorte en andere gelegenheden.

De contributie is € 25,= voor een seizoen.

Als u geen lid bent, maar een onderwerp spreekt u aan, dan bent u van harte welkom op een verenigingsavond.

De leiding is in handen van:
- Mw. Van Klaveren; voorzitter
- Mw. Valk; penningmeester
- Mw. Den Dunnen; secretaresse
- Mw Sollman; alg. adjunct

Actuele mededelingen:

Wat hebben we het fijn gehad, dinsdag 22 juni! Nadat er de vorige vergadering andere bestuursleden zijn gekozen hebben zij al heel wat werk verzet! Coby van Vugt is weer terug in het bestuur en ook Dirma de Bruin heten we van harte welkom! Cornelieke en Areke zijn afgetreden. Als de Heere het geeft hopen we nog vele jaren in goede gezondheid bij elkaar te komen.
De boeken zijn de vorige vergadering ook doorgenomen en Ine Valk had al een kladprogramma voor het aankomende jaar. Dit is uitgedeeld en kan ieder naar behoefte invullen, zodat we er het aankomende jaar een mooi programma van kunnen maken. Waarin we hopelijk ook u als gasten op de avonden uit kunnen nodigen. Iedere keer blijkt maar weer dat de Heere zijn kerk niet in de steek laat. We moeten het maar gewaar worden. 
Zoals gezegd hebben we genoten van ons uitje. We hebben koffie met gebak genuttigd bij ‘De Soesterduinen’. Daarna wezen wandelen met een deel van de dames. De wat ouderen bleven achter bij ‘De Soesterduinen’. Als afsluiting hebben we heerlijk geluncht. Was bijzonder goed geregeld en het weer hadden we ook mee. Alles bij elkaar niet zo uitgebreid als andere jaren, maar zeker niet minder fijn. Zo hebben we elkaar ook weer gesproken.
Als vrouwenvereniging hebben we een samenbindende en signalerende functie binnen de gemeente. Inmiddels zijn de corona-maatregelen weer versoepeld en dit roept ons op om meer om te zien naar onze ouderen binnen de gemeente. Laten we hen niet vergeten!                                                               Weet u iemand die behoefte heeft aan wat extra aandacht, een bezoekje of kunnen we als vrouwenvereniging praktische hulp bieden, geef het dan door aan ons als bestuur van de vrouwenvereniging. 
Dan kijken wij wat we kunnen doen. 

 

AGENDA

4 juli 9.30 en 17.30 dienst
11 juli 9.30 en 18.30 dienst
18 juli 9.30 en 18.30 dienst
25 juli 9.30 en 15.00 dienst
1 aug. 9.30 en 16.00 dienst
8 aug. 9.30 en 19.00 dienst