+ 16 vereniging
Actuele mededelingen:

We houden jullie op de hoogte hoe én of de clubavond van 14 februari doorgaat. 

Kom je naar onze vereniging? 
We willen daar in alle eerlijkheid met je praten. Praten over jou en onszelf. Luisteren naar jou en naar de Bijbel. Maar vooral iets laten horen over de trouwe God die ònze God wil zijn.
Tijdens de bezinningsavonden die ongeveer 1x in de maand plaats vinden, denken we na over thema’s die onze levens raken. Denk hierbij aan lijden, gevangenen, Geestelijke strijd, Jezus volgen enzovoort. 
We kijken uit naar jouw komst. Want er zijn een aantal zaken die we van jou kunnen leren:
We willen je bedanken dat je ons vaak een spiegel voor houdt waarin je ons laat zien wat ons gebrek is. Ons tekort als het gaat om oprechtheid, openheid. Je schudt ons wakker uit onze droomtoestand binnen de ‘veilige’ refozuil. Je laat ons zien dat de wereldse bedreigingen serieus zijn, dat deze bedreigingen ook ongemerkt onze levens zijn binnengedrongen. Dat wij daaraan hebben meegewerkt! Je leert ons dat we kritisch moeten zijn ten opzichte van de media. 
Weet je wel dat we vaak jaloers zijn op jouw onbevangenheid en eerlijkheid als je praat over de Heere en jouw eigen leven. Oké, we zullen ook eerlijk toegeven dat niet alles wat je verteld ons jaloers maakt. Natuurlijk hebben we wel eens commentaar op hoe jij de Bijbel interpreteert of je omgaat met de dienst van de Heere. Maar we doelen hier op jouw eerlijkheid over jouw manier van leven terwijl wij vaak zo onze best doen om een goede indruk te maken. Onze buitenkant op een ‘christelijke wijze’ te verfraaien. Tot jij ons weer laat zien dat het slechts onze buitenkant is…
Het lijkt wel of jij veel beter dan ons begrijpt wat Salomo zegt in Spreuken 4:23. Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de uitgangen des levens.
We danken de Heere dat Hij jongeren zoals jou op onze weg plaatst om ons te laten zien wie wij zijn. En weet je wat ons nog dankbaarder maakt? Dat diezelfde God het daarbij niet laat. Dat Hij ook zegt: Doe je mond wijd open, vraag maar om wat je ontbreekt. Ik zal het je mild en overvloedig schenken. 
Naast de bezinningsavonden,  vinden we het ook heel leuk om 1 keer in de maand met jullie een activiteit  te ondernemen. Deze activiteiten kiezen jullie zelf, maar denk hierbij aan een avondje timmeren, Escaperoom, schaatsen, BBQ-en, enzovoort.
Als we jou nu iets vragen is dat niet iets wat we vragen vanuit onze eigen naam. Nee, net als Paulus bidden we je of je wil luisteren, we bidden je van Christuswege! Nee, we weten het niet beter. Nee, we willen je de les niet lezen. Maar bedenk dat als wij je iets zeggen, als we jou ergens op wijzen dit is omdat de Heere het Zelf zegt. Hij vraagt jou, Hij bidt jou om je met Hem te laten verzoenen. Vandaag nog! 
Telkens als een volwassene jou iets vraagt, probeer dan op deze wijze te luisteren. Zij hebben, nee, Gòd Zelf heeft jouw eeuwig heil op het oog. Laat je niet afleiden door de gebrekkige manier, de toon, het ontbreken van de juiste woorden. Bedenk dat we het je vragen omdat we van God gedrongen worden.
Levert luisteren je nog wat op? Jazeker! Lees en luister wat de Heere daar Zelf over zegt in Openbaring 1:3. Zalig is hij die leest en zijn zij die horen… 

Anne-Martha van der Linden-Balfoort en Rina van Vugt 

 

AGENDA

7 feb 9.30 en 18.45 dienst
9 feb kerkenraadsverg.
14 feb 9.30 en 19.00 dienst
17 feb 19.00 dienst
21 feb 9.30 en 18.30 dienst
24 feb 19.00 dienst
28 feb 9.30 en 18.30 dienst
3 mrt 14.30 en 19.30 dienst
7 mrt 9.30 en 15.30 dienst