- 16 vereniging

Ben jij tussen de 12 en 16 jaar? Dan nodigen wij jou van harte uit op onze gezellige vereniging! We komen op een aantal data op zaterdagavond bij elkaar in de zaal of kelder van de kerk, tussen 19.30 en 21.30.

We proberen met elkaar, in een ontspannen sfeer, bijbelse onderwerpen in de actualiteit te bekijken, en actuele onderwerpen in bijbels licht te zien. Samen zijn we op zoek naar grenzen, leren we luisteren naar elkaar en onze mening onder woorden te brengen. Op de vereniging staat dit seizoen het thema ‘Vrede’ centraal. De contributie is €15,- per seizoen.

Leiding: Mw. M. de Bruin en Mw. W. van Esch

Actuele mededelingen:

Hallo jongens en meiden! 

Afgelopen keer mochten we voor de tweede keer via Teams onze clubavond houden. 
Fijn dat we jullie er waren. Helaas konden de v.d. Boschjes er niet bij zijn i.v.m. de verhuizing. 
Sander B. hield een inleiding a.d.h.v. Filippenzen 2: 14-16 over mopperen. Hoe toepasselijk na de hele week via Teams lessen volgen met irritante broertjes en zusjes om je heen! 
We kwamen er achter dat in de Bijbel ook een hoop gemopperd werd. Toch wekt God ons in deze tekst op alle dingen te doen zonder tegenspaak. 
Daarna haalden jullie (zonder te klagen) de halve keuken leeg voor een spelletje wie het snelst voorwerpen kon laten zien. Toch lastig als je op zolder zit! 
De volgende avond staat gepland op 13 februari met de SDOK, maar hierover houden we via de app even contact met elkaar. 

AGENDA

7 feb 9.30 en 18.45 dienst
9 feb kerkenraadsverg.
14 feb 9.30 en 19.00 dienst
17 feb 19.00 dienst
21 feb 9.30 en 18.30 dienst
24 feb 19.00 dienst
28 feb 9.30 en 18.30 dienst
3 mrt 14.30 en 19.30 dienst
7 mrt 9.30 en 15.30 dienst