- 16 vereniging

Ben jij tussen de 12 en 16 jaar? Dan nodigen wij jou van harte uit op onze gezellige vereniging! We komen op een aantal data op zaterdagavond bij elkaar in de zaal of kelder van de kerk, tussen 19.30 en 21.30.

We proberen met elkaar, in een ontspannen sfeer, bijbelse onderwerpen in de actualiteit te bekijken, en actuele onderwerpen in bijbels licht te zien. Samen zijn we op zoek naar grenzen, leren we luisteren naar elkaar en onze mening onder woorden te brengen. Op de vereniging staat dit seizoen het thema ‘Vrede’ centraal. De contributie is €15,- per seizoen.

Leiding: Mw. M. de Bruin en Mw. W. van Esch

Actuele mededelingen:

Beste gemeenteleden,

Op 11 december hebben we onze laatste clubavond gehad van dit jaar.
Op deze avond hebben we samen nagedacht over eerbied in de kerk. 
Onze conclusie: God verdient en wil volledige eerbied in Zijn huis. 
We bespraken hoe je dat doet en we bekeken foto's van mensen die bij de koning op bezoek gingen om te zien hoe ze zich kleden. 
Wist u dat je bij de koning geen horloge mag dragen? Het is niet netjes om daar op te kijken en je af te vragen hoe laat het is. 
Ook hebben we geprobeerd om de kerstgeschiedenis op papier te tekenen. Hiervan hebben we een spandoek gemaakt, die u/jij wellicht gezien heeft op de kerstviering 1e kerstdag. 

De volgende clubavond staat gepland op 15 januari.

AGENDA

5 jan 19.30 dienst
9 jan 9.30 en 16.00 dienst
15 jan +12 ver.
16 jan 9.30 en 16.00 dienst
19 jan 19.30 dienst
20 jan kerkenraadsverg.
21 jan -12 ver.
23 jan 9.30 en 15.30 dienst
30 jan 9.30 en 16.00 dienst
2 feb 19.30 dienst
4 feb -12 ver.
6 feb 9.30 en 19.00 dienst