- 16 vereniging

Ben jij tussen de 12 en 16 jaar? Dan nodigen wij jou van harte uit op onze gezellige vereniging! We komen op een aantal data op zaterdagavond bij elkaar in de zaal of kelder van de kerk, tussen 19.30 en 21.30.

We proberen met elkaar, in een ontspannen sfeer, bijbelse onderwerpen in de actualiteit te bekijken, en actuele onderwerpen in bijbels licht te zien. Samen zijn we op zoek naar grenzen, leren we luisteren naar elkaar en onze mening onder woorden te brengen. Op de vereniging staat dit seizoen het thema ‘Vrede’ centraal. De contributie is €15,- per seizoen.

Leiding: Mw. M. de Bruin en Mw. W. van Esch

Actuele mededelingen:

Ha jongens en meiden, 

Het verenigingsseizoen is weer begonnen! 
Fijn jullie gezien te hebben tijdens de gemeentemiddag en avond, wat was het gezellig en waardevol! 

Voor ons jaarprogramma kijk je in het infobulletin. 
Noteer de data gauw in je agenda en zorg dat je er niet 1 mist! 
Als thema hebben we gekozen voor ‘EERBIED’. Elke avond zullen we een aspect bespreken. 
De avonden beginnen om 19:30 uur. We bidden, lezen uit de Bijbel, zingen en bespreken onze inleiding. 
Na de pauze is tijd voor een gezellige activiteit. De avond duurt tot 21:30. 

Zoals jullie al hadden begrepen zijn Sander en Lydia Boer gestopt als leidinggevenden. 
Langs deze weg willen wij ze nog heel erg bedanken voor hun tijd, inspanning en gezelligheid! 
 
Omdat we maar met een klein groepje zijn is er voorlopig geen vervanging voor Sander en Lydia. 
Om die reden zullen de clubavonden dan ook bij ons thuis gehouden worden. We communiceren praktische dingen voornamelijk via de groepsapp. De stukjes in de kerkbode zullen we gebruiken om onze ouders en de andere gemeenteleden op de hoogte te houden. 

Hebben jullie vragen, opmerkingen of misschien wel tips voor onze club? We horen het graag! 

AGENDA

3 okt 9.30 en 19.00 dienst
5 okt vrouwenver.
6 okt 19.30 dienst
10 okt 9.30 en 16.00 dienst
14 okt Bijbelstudiever.
17 okt 9.30 en 19.00 dienst
19 okt vrouwenver.
24 okt 9.30 en 16.00 dienst
27 okt 14.30 en 19.30 dienst
28 okt Bijbelstudiever.
29 okt -12 ver.
31 okt 9.30 en 16.00 dienst
31 okt +16 ver.
7 nov 9.30 en 16.00 dienst