Meeluisteren

Uiteraard kunt u alleen kijken en luisteren op het moment dat er een kerkdienst is!

U kunt uw collectegaven overmaken naar rekeningnummer NL18RABO0379.9941.27 t.n.v. Gereformeerde Gemeente Soest. De penningmeester verdeelt dit in een verhouding over de verschillende doeleinden.

Klik op het driehoekje om de uitzending te starten

 

AGENDA

2 aug 9.30 en 18.30 dienst
9 aug 9.30 en 15.30 dienst
16 aug 9.30 en 16.00 dienst
20 aug 19.30 dienst
23 aug 9.30 en 15.30 dienst
30 aug 9.30 en 19.00 dienst
1 sep 19.30 dienst