Meditatie

Toen ik Hem zag.

Toen ik Hem zag, viel ik als dood aan Zijn voeten…
Openbaring 1:17a

Wat heeft Johannes op Patmos veel gezien. Gezichten, visioenen, engelen, geesten, tronen, fiolen die worden uitgegoten…
Maar wàt hij ook allemaal gezien heeft, dìt is het allergróótste wat hij gezien heeft, namelijk Christus Zèlf, de Zoon van God Zelf. Die heeft hij in levende gedaante mogen aanschouwen. Die Christus, Die hij op aarde gekend heeft in de staat van Zijn vernedering, en ook na Zijn opstanding. En nu op Patmos aanschouwt hij nogmaals de Christus. Nu in heerlijkheid, verhoogd aan de rechterhand van de Vader. En dat maakt een ontzaglijke indruk op hem. Het visioen, dat hij nu ziet. Want, daar hoort hij een stem; hij draait zich om en daar aanschouwt hij Hem: Eén, de Zoon des mensen gelijk zijnde! Met een lang kleed tot aan de voeten; een gouden gordel om de borst; met het hoofd en het haar wit als sneeuw; de ogen als een vlam van vuur; Zijn voeten als blinkend koper; Zijn stem als een stem van vele wateren; zeven sterren in Zijn rechterhand; en uit Zijn mond een tweesnijdend scherp zwaard.
Wie zou deze hemelse heerlijkheid kunnen verdragen? Welk nietig en zondig mens zou kunnen bestaan voor Hem? Niemand toch? Zelfs de oude Johannes, een vader in de genade, kan niet blijven staan. Hij valt als dood aan Zijn voeten… Vanwege de diepe indruk van de goddelijke majesteit valt Johannes neer. Als dood…maar aan de voeten van Christus. Ken je/kent u ook die plaats? Het is een plaats van vernedering en verootmoediging. Dat is een plaats waar wij van nature niet kunnen en willen komen. Dan staan we recht op voor de Heere en denken we wel te kunnen bestaan. We denken heel wat van onszelf. Maar wat blijft er over van de mens als hij voor Heere Jezus in Zijn goddelijke glans moet verschijnen? Echter, wie zo in het stof ligt neergebogen, wordt door Hem weer opgericht. 

Ds. Zippro 

AGENDA

4 juli 9.30 en 17.30 dienst
11 juli 9.30 en 18.30 dienst
18 juli 9.30 en 18.30 dienst
25 juli 9.30 en 15.00 dienst
1 aug. 9.30 en 16.00 dienst
8 aug. 9.30 en 19.00 dienst