Jong-belijdenden kring

Veel jongeren die belijdenis hebben gedaan, vinden het jammer dat er na de belijdenis slechts beperkt mogelijkheden zijn om structureel met leeftijdsgenoten na te denken over de Bijbel en het geloof. Daarom hebben we in overleg met de kerkenraad en de andere verenigingen het initiatief genomen om, onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad een aparte Bijbelstudiegroep op te zetten voor jong belijdende leden. Een eigen initiatief, waarvoor de leden zelf verantwoordelijk zijn. We gaan voor de categorie ‘jong belijdende leden’ nu uit van alle belijdende leden jonger dan 30 jaar. De avonden vinden ongeveer één keer per maand plaats op een avond waarop alle leden kunnen; afgelopen jaar was dit veelal op de dinsdag of woensdag. De Bijbelstudiegroep bestaat nu uit 9 leden. De kringen worden bij de leden thuis gehouden met voorafgaand aan elke avond een maaltijd; zodat we elkaar ook op een ontspannen manier beter kunnen leren kennen. Afgelopen jaar hebben we het Bijbelboek Daniël met elkaar bestudeerd. We hopen dat de kringen zullen leiden tot Gods eer en zegen.

Neem voor meer informatie of aanmelding gerust contact op.

Contactpersoon: Rosalie Dool

Actuele mededelingen:

Er is op dit moment geen actuele informatie.

AGENDA

2 mei 9.30 en 15.00 dienst
9 mei 9.30 en 16.00 dienst
11 mei vrouwenver.
13 mei 9.00 dienst
15 mei -16 vereniging
16 mei 9.30 en 19.00 dienst
17 mei kerkenraadsverg.
20 mei Bijbelstudiever.
23 mei 9.30 en 18.30 dienst
24 mei 9.30 dienst
30 mei 9.30 en 16.00 dienst
30 mei +16 ver.
2 juni 19.30 dienst