Jong-belijdenden kring

Veel jongeren die belijdenis hebben gedaan, vinden het jammer dat er na de belijdenis slechts beperkt mogelijkheden zijn om structureel met leeftijdsgenoten na te denken over de Bijbel en het geloof. Daarom hebben we in overleg met de kerkenraad en de andere verenigingen het initiatief genomen om, onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad een aparte Bijbelstudiegroep op te zetten voor jong belijdende leden. Een eigen initiatief, waarvoor de leden zelf verantwoordelijk zijn. We gaan voor de categorie ‘jong belijdende leden’ nu uit van alle belijdende leden jonger dan 30 jaar. De avonden vinden ongeveer één keer per maand plaats op een avond waarop alle leden kunnen; afgelopen jaar was dit veelal op de dinsdag of woensdag. De Bijbelstudiegroep bestaat nu uit 9 leden. De kringen worden bij de leden thuis gehouden met voorafgaand aan elke avond een maaltijd; zodat we elkaar ook op een ontspannen manier beter kunnen leren kennen. Afgelopen jaar hebben we het Bijbelboek Daniël met elkaar bestudeerd. We hopen dat de kringen zullen leiden tot Gods eer en zegen.

Neem voor meer informatie of aanmelding gerust contact op.

Contactpersoon: Rosalie Dool
Wegens verblijf in Zuid-Afrika van Rosalie Dool van 29-9-2017 tot 29-3-2018 zal Anne Martha van der Linden in die periode tijdelijk contactpersoon zijn.

Actuele mededelingen:

We zullen dit jaar beginnen met het bestuderen van het Bijbelboek Romeinen aan de hand van het Bijbelstudieboek ‘Recht voor God’ van ds. W. Visscher. Zie ook het infobulletin. Wil je meer informatie, neem dan even contact met mij op.
 
Groet, Rosalie

AGENDA

5 apr -12 ver.
6 apr +12 ver.
7 apr 9.30 en 15.30 dienst
9 apr ouderencontact
11 apr Bijbelstudiever.
12 apr 19.30 zendingsavond
14 apr 9.30 en 15.00 dienst
16 apr kerkenraadsverg.
19 apr 16.00 dienst
21 apr 9.30 en 19.00 dienst
22 apr 9.30 dienst
25 apr Bijbelstudiever.
28 apr 9.30 en 15.00 dienst
5 mei 9.30 en 15.30 dienst