Jong-belijdenden kring

Veel jongeren die belijdenis hebben gedaan, vinden het jammer dat er na de belijdenis slechts beperkt mogelijkheden zijn om structureel met leeftijdsgenoten na te denken over de Bijbel en het geloof. Daarom hebben we in overleg met de kerkenraad en de andere verenigingen het initiatief genomen om, onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad een aparte Bijbelstudiegroep op te zetten voor jong belijdende leden. Een eigen initiatief, waarvoor de leden zelf verantwoordelijk zijn. We gaan voor de categorie ‘jong belijdende leden’ nu uit van alle belijdende leden jonger dan 30 jaar. De avonden vinden ongeveer één keer per maand plaats op een avond waarop alle leden kunnen; afgelopen jaar was dit veelal op de dinsdag of woensdag. De Bijbelstudiegroep bestaat nu uit 9 leden. De kringen worden bij de leden thuis gehouden met voorafgaand aan elke avond een maaltijd; zodat we elkaar ook op een ontspannen manier beter kunnen leren kennen. Afgelopen jaar hebben we het Bijbelboek Daniël met elkaar bestudeerd. We hopen dat de kringen zullen leiden tot Gods eer en zegen.

Neem voor meer informatie of aanmelding gerust contact op.

Contactpersoon: Rosalie Dool

Actuele mededelingen:


Beste gemeenteleden,
 
Wij, als leden van de jong belijdende kring, willen u graag laten weten dat we stoppen met de Bijbelstudie avonden die we samen hadden. 
Er zijn een aantal leden weggegaan in de afgelopen tijd waardoor we met weinig mensen overblijven en het besluit hebben genomen om te stoppen. 

AGENDA

4 juli 9.30 en 17.30 dienst
11 juli 9.30 en 18.30 dienst
18 juli 9.30 en 18.30 dienst
25 juli 9.30 en 15.00 dienst
1 aug. 9.30 en 16.00 dienst
8 aug. 9.30 en 19.00 dienst