Welkom bij de Rehobothkerk

Door middel van deze site willen wij u informeren over de gang van zaken in onze gemeente. U vindt informatie over de kerkdiensten, de verenigingen, ons kerkgebouw enz. Ook willen we u de boodschap van God meegeven: u kunt de laatst verschenen meditatie lezen. Ons kerkgebouw vindt u aan de Dalweg nr. 44 te Soest. Meestal beginnen de zondagse diensten om 9.30 uur en om 16.00 uur, maar met name de tweede dienst kan ook op een ander tijdstip beginnen. We verwijzen u voor precieze informatie naar "kerkdiensten" in het menu. Hieronder vindt u de actuele mededelingen.

Berichtgeving aan de leden: kerkdiensten na 1 juni en 1 juli  

Op basis van de geldende overheidsregels en de adviezen van het kerkelijk bureau heeft de kerkenraad besloten om vanaf 1 juni kerkdiensten te houden met maximaal 30 aanwezigen in het kerkgebouw.
Na 1 juli kan een uitbreiding van het aantal aanwezigen plaatsvinden als de overheidsregels worden aangepast en het kerkelijk bureau een aangepast advies geeft.

Algemene regels:  
1. Bezoek van een kerkdienst is tot nader bericht alleen mogelijk op persoonlijke uitnodiging van de kerkenraad en uitsluitend voor leden van de gemeente. De kerkenraad maakt, zoveel mogelijk op alfabet, een verdeling.
2. U maakt zelf de afweging of u gebruik maakt van de uitnodiging. Als u bijvoorbeeld het risico voor uw eigen gezondheid of voor de gezondheid van anderen te groot vindt, is er alle begrip dat u thuis meeluistert.   
3. Essentieel is dat alle kerkgangers zich verantwoordelijk weten voor zichzelf en voor de ander. De hoofdregels blijven:
a. Als u of één van uw gezinsleden verschijnselen van corona-infectie heeft, blijven alle genodigden van dat huishouden thuis. 
b. Als u koorts hebt, blijven alle gezinsleden thuis. 
c. Als u of een van uw gezinsleden verkoudheidsklachten heeft, blijft diegene thuis. 
d. Bovendien gelden de inmiddels gebruikelijke aanwijzingen van het RIVM als gedragsnormen in de kerk: hou minimaal 1,5 meter afstand tot mensen die niet tot uw huishouden behoren, nies of hoest in de ellenboog, gebruik papieren zakdoekjes, was regelmatig uw handen. 
4. Essentieel is dat kerkgangers bereid zijn zich te voegen naar de regels die door de kerkenraad zijn gecommuniceerd.
5. Let op: Als u bent uitgenodigd voor een kerkdienst en u kunt niet komen, dan mag u niet met anderen ruilen.
6. Er is geen crèche. Kinderen die nog niet naar de basisschool gaan worden in deze fase nog niet uitgenodigd en blijven thuis.
7. Ouderen van 70 jaar en ouder ontvangen in deze 1ste fase na 1 juni - mede op advies van het kerkelijk bureau - nog geen uitnodiging voor het bezoeken van de dienst in het kerkgebouw. In de eerste fase moet blijken dat de regels die we hanteren in de praktijk ook praktisch werken en daarom laten we deze meer kwetsbare groep geen extra risico’s lopen.

Specifieke regels voor het bezoeken van kerkdiensten in ons kerkgebouw: 
Fase 1, na 1 juni 2020: 
• Maximaal 30 aanwezigen in het kerkgebouw. Dit omvat het gehele gebouw inclusief zalen en voor de aanwezigen tellen ook de predikant, organist en de aanwezige kerkenraadsleden mee. 
• Alle genodigden worden geacht door de ingang bij de parkeerplaats binnen te komen. Daarna ontsmet men de handen en wordt er door de koster een plaats in de kerk aangewezen.
• Er wordt uitsluitend gebruik gemaakt van de door de koster aangewezen plaatsen. Dit is bijna zeker niet de plaats waar u gewoonlijk zit. Er liggen bijbels in de bank.
• Er worden banken leeggelaten en tussen de genodigden van verschillende huishoudens dient 1,5 meter afstand in acht te worden genomen.   
• Jassen worden niet opgehangen aan de kapstok maar meegenomen de kerkzaal in; de jassen kunnen op de lege plaatsen naast of voor u worden neergelegd. 
• Zingen geeft mogelijk extra risico’s voor verspreiding. Daarom is vooralsnog besloten dat alleen de voorste rij zingt. De rest van de aanwezigen mag eventueel neuriën.
• Toiletbezoek is mogelijk, maar willen we tot een minimum beperken. Ga daarom voordat u naar de kerk komt thuis naar het toilet. Bij toiletbezoek door kinderen moet een ouder meegaan.  Voor en na het toiletbezoek moeten de handen worden gewassen en ontsmet.
• Er is geen collecte tijdens of na de dienst; gaven kunnen, zoals inmiddels gebruikelijk, via de bank worden overgemaakt naar het rekeningnummer van de kerk. 
• De kerk verlaten doen we vak voor vak en bank voor bank en we houden daarbij de voorgeschreven afstand van elkaar;
• Verlaat het gebouw direct via de uitgang bij de consistorie en blijf niet binnen staan praten met andere kerkgangers. Ken ook op het buitenterrein uw verantwoordelijkheid. Dit is ook een belangrijke beeldbepalende factor naar de buitenwereld toe. Houdt u zich alstublieft aan deze regels! 

Fase 2, na 1 juli 2020: 
• Maximaal 100 aanwezigen in het kerkgebouw (incl. zalen etc).
• We streven ernaar om per dienst de helft van de gemeente uit te kunnen nodigen. Dit is afhankelijk van de ervaringen uit de vorige fase.   

Fase 3, na 1 september 2020: 
Mogelijk weer op gebruikelijke wijze samenkomen, wellicht met extra maatregelen voor het afstand houden.  

De Heere geve Zijn zegen over deze maatregelen. 

AGENDA

7 juni 9.30 en 16.00 dienst
14 juni 9.30 en 15.30 dienst
21 juni 9.30 en 16.00 dienst
28 juni 9.30 en 16.00 dienst
5 juli 9.30 en 19.00 dienst