Welkom bij de Rehobothkerk

Door middel van deze site willen wij u informeren over de gang van zaken in onze gemeente. U vindt informatie over de kerkdiensten, de verenigingen, ons kerkgebouw enz. Ook willen we u de boodschap van God meegeven: u kunt de laatst verschenen meditatie lezen. Ons kerkgebouw vindt u aan de Dalweg nr. 44 te Soest. Meestal beginnen de zondagse diensten om 9.30 uur en om 16.00 uur, maar met name de tweede dienst kan ook op een ander tijdstip beginnen. We verwijzen u voor precieze informatie naar "kerkdiensten" in het menu. Hieronder vindt u de actuele mededelingen.

Kerkenraadsvergadering
Maandagavond 17 juni zal de kerkenraad weer vergaderen. De vergadering kan bezocht worden van half 9 tot 9 uur.

Grote schoonmaak
Dinsdag 18 juni willen wij weer met elkaar de kerk een grote schoonmaakbeurt geven. De kerk wordt elke week schoongehouden door een aantal vrijwilligers. Maar er zijn altijd dingen waar we niet aan toe komen. Daarom willen we 1 x per jaar een grote schoonmaakbeurt organiseren, waar we zoveel mogelijk mannen en vrouwen en jongelui voor willen uitnodigen om een paar uurtjes de handen uit de mouwen te steken. Zodat vele handen licht werk maken. We beginnen ’s morgens om 8.30 uur en ’s avonds om 19.00 uur. Voor koffie/thee en wat lekkers wordt gezorgd. 

Gemeentedag
Op zaterdag 14 september is het zover, de jaarlijkse gemeentedag.
Dat duurt nog wel even, maar dan kunt u deze datum alvast reserveren. Het is een dag voor iedereen van oud tot jong. We zouden het heel leuk vinden jullie allemaal te ontmoeten.
Het middagprogramma begint om 13.30 uur. Vanaf 17.00 uur is er een maaltijd in de kerk. De avond met ds. W. Visscher begint om 19.30 uur. Ds. Visscher zal tijdens de gemeente-AVOND het thema BIDDEN inleiden. 

Verdere informatie over het programma en opgave volgt later.

AGENDA

2 juni 9.30 en 15.00 dienst
4 juni 19.30 dienst
9 juni 9.30 en 19.00 dienst
10 juni 9.30 dienst
16 juni 9.30 en 16.00 dienst
17 juni kerkenraadsverg.
18 juni schoonmaak
21 juni 13.30 dienst
23 juni 9.30 en 15.30 dienst
26 juni 19.30 dienst
30 juni 9.30 en 15.30 dienst
3 juli 19.30 dienst
7 juli 9.30 en 19.00 dienst