Welkom bij de Rehobothkerk

Door middel van deze site willen wij u informeren over de gang van zaken in onze gemeente. U vindt informatie over de kerkdiensten, de verenigingen, ons kerkgebouw enz. Ook willen we u de boodschap van God meegeven: u kunt de laatst verschenen meditatie lezen. Ons kerkgebouw vindt u aan de Dalweg nr. 44 te Soest. Meestal beginnen de zondagse diensten om 9.30 uur en om 16.00 uur, maar met name de tweede dienst kan ook op een ander tijdstip beginnen. We verwijzen u voor precieze informatie naar "kerkdiensten" in het menu. Hieronder vindt u de actuele mededelingen.

Vergadering kerkenraad
De kerkenraad zal maandag 18 februari vergaderen. Eventueel bezoek kan na 20.30 uur ontvangen worden. 

Biddag
Woensdag 6 maart zal de jaarlijkse biddag gehouden worden. Ds. W. Visscher zal dan om 15.00 uur en om 19.30 uur voorgaan. 

Ledenvergadering
De jaarlijkse ledenvergadering zal donderdag 21 maart plaatsvinden. De vergadering begint dan om 20.00 uur. Er zullen diverse jaarverslagen worden behandeld en er zullen er ambtsdragers verkozen worden. We rekenen op de komst van alle mannelijke leden.

AGENDA

3 feb 9.30 en 16.00 dienst
5 feb vrouwenver..
8 feb -12 ver.
9 feb +12 ver.
10 feb 9.30 en 18.30 dienst
12 feb 19.30 dienst
17 feb 9.30 en 19.00 dienst
18 feb kerkenraadsverg.
19 feb vrouwenver.
24 feb 9.30 en 15.00 dienst
3 mrt 9.30 en 15.30 dienst