Welkom bij de Rehobothkerk

Door middel van deze site willen wij u informeren over de gang van zaken in onze gemeente. U vindt informatie over de kerkdiensten, de verenigingen, ons kerkgebouw enz. Ook willen we u de boodschap van God meegeven: u kunt de laatst verschenen meditatie lezen. Ons kerkgebouw vindt u aan de Dalweg nr. 44 te Soest. Meestal beginnen de zondagse diensten om 9.30 uur en om 16.00 uur, maar met name de tweede dienst kan ook op een ander tijdstip beginnen. We verwijzen u voor precieze informatie naar "kerkdiensten" in het menu. Hieronder vindt u de actuele mededelingen.

Vergadering kerkenraad
De kerkenraad zal maandag 14 mei vergaderen. Eventueel bezoek kan na 20.30 uur ontvangen worden. Die avond zal er ook Censura Morum worden gehouden voor het Heilig Avondmaal dat 3 juni bediend zal worden door onze consulent.

Avond met opvoeders en alle andere belangstellenden
Op 24 mei staat de avond gepland waarop dhr. Sjaak Jacobse van de JBGG onze gast is. Sjaak is de schrijver van het rapport Adieu, een inventarisatie van de zorgen rond de kerkverlating door jongeren. Deze avond is in de eerste plaats bedoeld voor de ouders van onze catechisanten. Zij worden in ieder geval verwacht. Daarnaast is deze avond nuttig voor ouders met jonge kinderen. In de derde plaats is deze avond goed voor iedereen die op welke wijze dan ook verantwoordelijkheid draagt in het opvoeden van kinderen en jongeren. Aan de orde komen vragen als: hoe lezen we als gezin de Bijbel, hoe leren we onze (jonge) kinderen bidden. We beginnen om 20.00 uur. We houden een korte pauze en hopen de avond uiterlijk 22.00 afgerond te hebben.  

Zendingsdag
Op zaterdag 16 juni 2018 wordt in de Evenementenhal in Gorinchem de jaarlijkse zendingsdag gehouden. Het dagthema is: ‘Uw Naam worde geheiligd’. Het thema zal worden behandeld in meditatieve bijdragen van ds. G.W.S. Mulder, ds. K.U.A. Iziogo uit Nigeria en ds. P. Mulder. We zullen horen over de heerlijkheid van Gods Naam, het uitgaan voor Zijn Naam en het buigen voor Zijn Naam. Uiteraard informeren we u ook graag over de voortgang van het zendingswerk. Diverse werkers in opleiding vertellen over hun voorbereidingstraject. Evangelist Henk van Bochove vertelt over het proces van gemeentevorming in Durrës, Albanië. Ook aan de workshops leveren zendingswerkers een bijdrage. Dit jaar zijn dat Lennard Elenbaas en Bert de Wit. Ook de missioloog Jan-Kees Kooijman werkt aan een van de workshops mee. De vertelling wordt dit jaar verzorgd door Jacob Gorter.

Voor de kinderen organiseren we in de pauze een speurtocht én is er een knutselworkshop en LEGO-wedstrijd. Ook dit jaar zijn de jongste kinderen tijdens het programma welkom in de baby- of kindercrèche. Wilt u meer weten? Kijk dan op www.zendingsdag.nl of bel naar het zendingsbureau: 0348 48 99 50. Graag tot ziens op de zendingsdag!

AGENDA

6 mei 9.30 en 16.00 dienst
10 mei 9.00 dienst
13 mei 9.30 en 19.00 dienst
14 mei kerkenraadsverg.
16 mei 19.30 dienst
20 mei 9.30 en 19.00 dienst
21 mei 9.30 dienst
24 mei gem. avond
27 mei 9.30 en 15.00 dienst
31 mei 19.30 dienst