Welkom bij de Rehobothkerk

Door middel van deze site willen wij u informeren over de gang van zaken in onze gemeente. U vindt informatie over de kerkdiensten, de verenigingen, ons kerkgebouw enz. Ook willen we u de boodschap van God meegeven: u kunt de laatst verschenen meditatie lezen. Ons kerkgebouw vindt u aan de Dalweg nr. 44 te Soest. Meestal beginnen de zondagse diensten om 9.30 uur en om 16.00 uur, maar met name de tweede dienst kan ook op een ander tijdstip beginnen. We verwijzen u voor precieze informatie naar "kerkdiensten" in het menu. Hieronder vindt u de actuele mededelingen.

Maatregelen tegen verspreiding corona-virus 

Besluiten/maatregelen 

Kerkdiensten
De zondagse kerkdiensten gaan door, ze zullen zonder leden gehouden en via video en onze website/kerkdienst gemist uitgezonden worden;
Alleen de dienstdoende ouderling, 1 diaken en de organist zullen aanwezig zijn, hiertoe is een rooster opgezet;
Zij zullen de RIVM-maatregelen in acht nemen;
De aanwezige diaken zal ook zoveel mogelijk de kosters-taken op zich nemen;
De voorzitter benadert pro-actief de dominees of ze willen/kunnen komen of niet;
(zondagmiddag hoopt ds.G.van Manen om 15.30 uur bij ons voor te gaan, ds. is gebeld)
Als een dominee niet komt bepalen we per geval wat we doen, we zullen u daarover informeren;
De doordeweekse kerkdiensten gaan tot nader order niet door; 

Leesdiensten
Er is een rooster opgesteld, alle ouderlingen zullen (indien mogelijk) mee draaien. 

Kerkenraadsvergadering
De kerkenraadsvergadering heeft afgelopen maandag digitaal plaatsgevonden, dat ging boven verwachting; 

Financiën
Na 2 zondagen merken we dat er slechts een klein deel van de gemeente de collecten hebben overgemaakt. Dit baart ons zorgen. We verzoeken u uw gaven naar de diverse bankrekeningen, vermeld op de laatste pagina van de kerkbode, over te maken. Het mag ook in 1 bedrag, dan zal het bedrag volgens een verdeelsleutel over de diverse doelen worden verdeeld. Wilt u ook aandacht geven aan de extra collecte? 

Pastorale aandacht
Zoals u weet is bezoeken niet mogelijk, we hebben een rooster gemaakt waarbij elk kerkenraadslid een aantal ouderen heeft toegewezen gekregen. De ambtsdragers zullen proberen elke week een telefoontje naar onze ouderen te doen; 

Catechisaties en verenigingen
Al deze bijeenkomsten zijn per heden gestopt;
Er zullen dit seizoen geen catechisaties meer gegeven worden;
De catechisanten zullen een persoonlijke brief als afsluiting ontvangen; 

Communicatie
De kerkenraad zal u elke week informeren per mail.
De ouderen, die geen mail hebben, worden telefonisch geïnformeerd.
 

Tot zover dit bericht. 

We wensen u, bijzonder ook in uw eenzaamheid, Gods nabijheid toe.

Wilt u ook denken aan elkaar? Een telefoontje, een kaartje oid wordt altijd zeer op prijs gesteld.

Wellicht zijn er ook maatschappelijk/economische zorgen. Heeft “uw” bedrijf het moeilijk, dreigt er ontslag of zijn er andere zorgen? Laten we ook daarin betonen dat we GEMEENTE zijn. 

Ontvang een hartelijke groet, 

Uw kerkenraad

AGENDA

6 mrt -12 ver.
7 mrt +12 ver.
7 mrt +16 ver.
8 mrt 9.30 en 18.30 dienst
15 mrt 9.30 en 19.00 dienst
17 mrt vrouwenver.
18 mrt dienst gaat niet door
20 mrt -12 ver.
21 mrt +12 ver.
22 mrt 9.30 en 19.00 dienst
22 mrt +16 ver.
23 mrt kerkenraadsverg.
29 mrt 9.30 en 15.30 dienst
31 mrt vrouwenver.