Welkom bij de Rehobothkerk

Door middel van deze site willen wij u informeren over de gang van zaken in onze gemeente. U vindt informatie over de kerkdiensten, de verenigingen, ons kerkgebouw enz. Ook willen we u de boodschap van God meegeven: u kunt de laatst verschenen meditatie lezen. Ons kerkgebouw vindt u aan de Dalweg nr. 44 te Soest. Meestal beginnen de zondagse diensten om 9.30 uur en om 16.00 uur, maar met name de tweede dienst kan ook op een ander tijdstip beginnen. We verwijzen u voor precieze informatie naar "kerkdiensten" in het menu. Hieronder vindt u de actuele mededelingen.

Ouderencontact
Alle 70 plussers van de gemeente hebben een uitnodiging gekregen voor de bijeenkomsten met de ouderen. We willen u graag ontmoeten op dinsdag 15 oktober. We gaan dan naar de Paardenkamp op de Birkstraat. We vertrekken om 14.00 uur bij de kerk. 

U kunt u opgeven bij Elly Hartveld en Margreet van Toor.

Vergadering kerkenraad
De kerkenraad zal maandag 28 oktober vergaderen. De vergadering kan tussen 20.30 en 21.00 uur bezocht worden.

Inzameling voor de voedselbank op dankdag

Zaterdag 28 september stonden de voedselbankvrijwilligers in de Albert Heijn. Ze vroegen aan een ieder of we producten wilde kopen ten behoeve van de mensen die gebruik maakte van de voedselbank. 
Ik raakte aan de praat met één van de vrijwilligers en gaf aan dat wij als kerkelijke gemeente met dankdag ook een inzameling hielden. Ze was er blij mee te zijn, want de nood is hoog en iedere hulp is welkom. Alleen al in Soest zijn er, zo vertelde ze, iets meer dan 300 gezinnen die deels afhankelijk zijn van de voedselbank!
Komende dankdag is er weer een inzameling ten behoeve van de voedselbank. Ongeveer een week van te voren krijgt u een mail waarin u kunt lezen welke producten we dit keer willen inzamelen.
Fijn als u in de gelegenheid bent om een bijdrage te leveren.
Daarnaast willen we u vragen ook te bidden voor die gezinnen die zo in de problemen zijn geraakt, dat ze gebruik moeten maken van de voedselbank!

De voedselbankcommissie 

AGENDA

3 okt 19.30 dienst
4 okt -12 vereniging
5 okt +12 vereniging
6 okt 9.30 en 15.30 dienst
8 okt vrouwenvereniging
10 okt Bijbelstudiever.
12 okt +16 vereniging
13 okt 9.30 en 15.30 dienst
20 okt 9.30 en 19.00 dienst
27 okt 9.30 en 15.30 dienst
28 okt kerkenraadsverg.
30 okt 15.00 en 19.30 dienst
3 nov 9.30 en 16.00 dienst