Welkom bij de Rehobothkerk

Door middel van deze site willen wij u informeren over de gang van zaken in onze gemeente. U vindt informatie over de kerkdiensten, de verenigingen, ons kerkgebouw enz. Ook willen we u de boodschap van God meegeven: u kunt de laatst verschenen meditatie lezen. Ons kerkgebouw vindt u aan de Dalweg nr. 44 te Soest. Meestal beginnen de zondagse diensten om 9.30 uur en om 16.00 uur, maar met name de tweede dienst kan ook op een ander tijdstip beginnen. We verwijzen u voor precieze informatie naar "kerkdiensten" in het menu. Hieronder vindt u de actuele mededelingen.

Ouderencontact
Op dinsdag 17 december willen we alle ouderen van de gemeente graag verwelkomen op de kerstviering van de vrouwenvereniging.
Het is goed om elkaar te ontmoeten en samen de maaltijd te gebruiken. Alle belanghebbenden krijgen een uitnodiging met informatie.
Denk er eens over na ook te komen als u nog nooit geweest bent. 

U bent hartelijk welkom!


Vergadering kerkenraad
De kerkenraad zal woensdag 18 december vergaderen. Eventueel bezoek kan na 20.30 uur ontvangen worden. 


Ledenvergadering
De jaarlijkse ledenvergadering zal maandag 6 april 2020 plaatsvinden. Noteert u ‘m in uw agenda?

Kerstfeest met de gemeente
Over een paar weken is het alweer zover: Kerstfeest! Zoals gebruikelijk nodigen we u allen uit om op 2e kerstdag een bijzondere viering met de gemeente te hebben. Het thema van deze kerstdienst met de gemeente is: "Van kribbe naar kruis". We hopen dat u allemaal aanwezig zult zijn, en we een gezegende en gezellige morgen mogen hebben. Deze dienst begint om 9.30.
Iedereen van harte welkom.
Indien u nog niet benaderd bent, en graag uw steentje bij wilt dragen, mag u contact opnemen met Lydia Boer (bcboer@gmail.com) of Willemijn van Esch (wvantoor@gmail.com) 

Gemeentekoortje
Tijdens deze dienst willen we ook weer een gemeentekoor vormen, er zal op 15 december geoefend worden na de middagdienst. Mooi als u/jij mee wilt zingen. Als u/jij zich opgeeft bij Jasper de Jongste krijgt u de muziek, zodat er alvast geoefend kan worden. Opgeven kan via mail (jasperdejongste@gmail.com) of via telefoon/app (06- 14 10 68 87).

Evangelisatie actie voor kerst
Zet u alvast maandag 23 december in u agenda… want dan staat er een evangelisatie actie met de gemeente gepland! Net als vorig jaar willen we de mensen in de buurt van de kerk namens onze gemeente een folder aanbieden en hen uitnodigen een dienst rondom kerst en Oud en Nieuw bij te wonen. Dit doen we gezamenlijk met de HHK en CGK. We beginnen de avond om 17.30 in onze kerk. Daar beginnen we met gebed en wat praktische informatie. De wijken worden verdeeld en van daaruit kunnen we gaan folderen. We hopen dat er veel gemeenteleden de verantwoordelijkheid voelen om mee te doen aan deze actie. Omdat het een Bijbelse opdracht is onze medemensen te vertellen over het Evangelie. Iedereen, jong en oud is dus van harte welkom. Rond 19.00 uur na afloop van het folderen willen we gezamenlijk in onze eigen kerk de avond afsluiten met een gezamenlijke maaltijd. Het zou heel fijn zijn als iemand voor ons een pan lekkers zou willen regelen/koken! 

Als u mee wilt doen met de evangelisatie actie of wil helpen om het eten klaar te maken dan mag u dit doorgeven via de mail heneboonzaaijer@gmail.com (Eline Boonzaaijer) of bel 06-14409920. 

AGENDA

7 dec +12 ver.
8 dec 9.30 en 15.00 dienst
11 dec 19.30 dienst
13 dec -12 ver.
15 dec 9.30 en 16.00 dienst
15 dec +16 ver.
17 dec ouderenmiddag
21 dec +12 ver
22 dec 9.30 en 15.00 dienst
25 dec 9.30 en 19.00 dienst
26 dec 9.30 kerstviering
29 dec 9.30 en 16.00 dienst
31 dec 16.00 dienst
1 jan 10.00 dienst