Welkom bij de Rehobothkerk

Door middel van deze site willen wij u informeren over de gang van zaken in onze gemeente. U vindt informatie over de kerkdiensten, de verenigingen, ons kerkgebouw enz. Ook willen we u de boodschap van God meegeven: u kunt de laatst verschenen meditatie lezen. Ons kerkgebouw vindt u aan de Dalweg nr. 44 te Soest. Meestal beginnen de zondagse diensten om 9.30 uur en om 16.00 uur, maar met name de tweede dienst kan ook op een ander tijdstip beginnen. We verwijzen u voor precieze informatie naar "kerkdiensten" in het menu. Hieronder vindt u de actuele mededelingen.

De catechisaties beginnen op 27 september na de morgendienst. Ouderling Van Vugt geeft catechisatie aan de oudste groep. Ouderling Overduin geeft catechisatie aan de jongste groep. De voorgeschreven maatregelen worden in acht gehouden.
Het begin van de jaarlijkse huisbezoeken zal in de 2e helft van september zijn. U wordt gebeld om een afspraak in te plannen. Wilt u zover dat mogelijk is flexibel zijn in het plannen van de afspraak? Huisbezoek doen en huisbezoek ontvangen is altijd spannend. We hopen dat u met ons de Heere vraagt om gezegende bezoeken. Uiteraard wordt ook bij de huisbezoeken rekening gehouden met de voorgeschreven afstand. 

Vergadering kerkenraad
De kerkenraad zal dinsdag 6 oktober vergaderen. De vergadering kan tussen 20.30 en 21.00 uur bezocht worden.  

Gemeentedag
Op zaterdag 19 september hopen wij onze jaarlijkse gemeentedag te houden. 
I.v.m. de Coronacrisis hebben wij een leuke autopuzzeltocht georganiseerd met een sociaal karakter. 
Graag vernemen vóór 12 september van u:

1. Ik doe mee met:
- Autopuzzeltocht met avondmaaltijd met … personen 
- Alleen de autopuzzeltocht met … personen 
- Alleen de avondmaaltijd met … personen 

2. Ik wil graag mee doen, maar beschik niet over een auto. Graag wil ik meerijden. (Het advies van de RIVM is een mondkapje te dragen.)
 
3. Ik heb plek over in de auto en er mogen mensen meerijden. 
Aantal personen: …

4. Ik vind het leuk als er een tussenstop is bij mijn huis. (Natuurlijk met inachtneming van de RIVM maatregelen.)

Graag uw reactie mailen naar: senr@familiehoek.nl of bel naar 06-11290971. 
 
Hartelijke groeten, 
Joost & Wilma
Sander & Roelinka


Gemeenteavond
Ondanks dat alles op zijn kop staat en alles anders gaat dan we gewoon zijn willen we toch een gemeenteavond op 19 september organiseren om het verenigingsseizoen 2020/2021 te openen. Ds. Visscher is bereid om met ons na te denken over het onderwerp: Omgaan met de Bijbel. De dominee doet dat aan de hand van een drietal vragen: 

1. Hoe ga je persoonlijk (en in het gezin) met de Bijbel om? 
2. Welke plaats heeft de Bijbel in jou leven (en in het gezinsleven)? 
3. Wat is huisgodsdienst en hoe geef ik dat vorm in mijn gezin?

Om de RIVM maatregelen in acht te kunnen nemen organiseren we de gemeenteavond in de kerkzaal. We willen er een avond van maken waar iedereen aan mee kan doen. Er kunnen een aantal mensen in de kerk aanwezig zijn, maar ook willen we iedereen, ook vanuit huis, hierbij interactief betrekken. De avond begint om 19:30. Rond de klok van 21:00 sluiten we de avond af. Noteert u de avond vast in uw agenda en meld u zich zo snel mogelijk aan per telefoon of via onderstaand mailadres. Dan kan ik inschatten hoeveel mensen er komen en nadenken over de organisatie van de avond. Per mail zal ik u verder informeren over de details van de avond en hoe het interactieve zijn vorm krijgt. 

Peter de Jongste (pdjongste@gergemsoest.nl)

Samenkomsten per 1 juli

De Heere schenkt in zijn goedheid mogelijkheden voor samenkomsten met meer gemeenteleden vanaf D.V. 1 juli. Wat houdt dit in voor onze gemeente: 

 • Zowel de zondagse diensten als ook eventuele weekdiensten blijven in Juli en Augustus voor leden van de Gereformeerde Gemeente Soest. 
 • De 1,5 meter afstand tussen huishoudens blijft van kracht. Ons kerkgebouw biedt ruimte aan circa 60 gemeenteleden. U ontvangt voor een persoonlijke uitnodiging om de diemst bij te wonen. De koster wijst u na binnenkomst een plaats. Dit kan een andere plaats zijn dan u gewend bent. 
 • We willen de meerpersonen-huishoudens vragen wat vroeger voor de dienst te komen en 1-persoonshuishoudens wat later. Dit maakt het eenvoudiger om de ruimte optimaal te benutten. 
 • Gemeenteleden ouder dan 70 jaar zullen ook weer worden uitgenodigd. 
 • Binnenkomst in het kerkgebouw via de deur bij het parkeerterrein. De kerk verlaten kan via de beide deuren. 
 • Er is zondag 5 juli nog geen crèche. We zijn nog aan het kijken hoe we dit kunnen organiseren en e.e.a. ordentelijk en conform de richtlijnen te laten verlopen. 
 • Zingen door de aanwezigen: zachtjes en ingetogen.
 • De galerij is in principe gesloten en wordt alleen gebruikt in geval van ruimtegebrek beneden.
 • Probeer toiletbezoek in het kerkgebouw zo veel mogelijk te vermijden. 
 • Algemene richtlijnen en adviezen RIVM blijven gelden, o.a.:
 • Bij koorts en verkoudheidsklachten blijft u thuis. 
 • Handen moeten worden gedesinfecteerd bij binnenkomst.  
 • We vragen nadrukkelijk u te houden aan de bovenstaande werkwijze en maatregelen. De samenkomsten zijn alleen mogelijk op deze wijze als iedereen zich flexibel opstelt en de instructies, van bijvoorbeeld de koster, opvolgt. Ken uw verantwoordelijkheid voor uzelf en anderen. 

 

We bidden om Gods zegen over de maatregelen en de diensten. 

 

AGENDA

6 sept 9.30 en 19.00 dienst
13 sept 9.30 en 19.00 dienst
16 sept 13.30 en 19.30 dienst
20 sept 9.30 en 19.00 dienst
27 sept 9.30 en 15.30 dienst
27 sept +16 ver.
29 sept vrouwenver.
2 okt -12 ver.
4 okt 9.30 en 18.30 dienst
6 okt kerkenraadsverg.