Welkom bij de Rehobothkerk

Door middel van deze site willen wij u informeren over de gang van zaken in onze gemeente. U vindt informatie over de kerkdiensten, de verenigingen, ons kerkgebouw enz. Ook willen we u de boodschap van God meegeven: u kunt de laatst verschenen meditatie lezen. Ons kerkgebouw vindt u aan de Dalweg nr. 44 te Soest. Meestal beginnen de zondagse diensten om 9.30 uur en om 16.00 uur, maar met name de tweede dienst kan ook op een ander tijdstip beginnen. We verwijzen u voor precieze informatie naar "kerkdiensten" in het menu. Hieronder vindt u de actuele mededelingen.

Vergadering kerkenraad
De kerkenraad vergadert dinsdag 18 februari. De vergadering kan bezocht worden tussen 20.30 en 21.00 uur.

Ledenvergadering
De jaarlijkse ledenvergadering zal maandag 6 april plaatsvinden. De vergadering begint dan om 20.00 uur. Er zullen diverse jaarverslagen worden behandeld en er zullen er ambtsdragers verkozen worden. We rekenen op de komst van alle mannelijke leden.


Ouderencontact
Dinsdag 11 februari bent u vanaf 11 uur hartelijk welkom op de Veenbesstraat 774 Soest. We gaan boerenkool eten.
U kunt zich aanmelden bij Elly Hartveld 035-6016989 of Margreet van Toor 06-1428 8885.

AGENDA

2 feb 9.30 en 18.30 dienst
4 feb vrouwenvereniging
5 feb 19.30 dienst
7 feb -12 ver.
8 feb +12 ver
9 feb 9.30 en 16.00 dienst
9 feb +16 ver.
16 feb 9.30 en 19.00 dienst
18 feb kerkenraadsverg.
19 feb 19.30 dienst
22 feb +12 ver.
23 feb 9.30 en 15.00 dienst
1 mrt 9.30 en 15.30 dienst
4 mrt 15.00 en 19.30 dienst