Bijbelstudievereniging

Dit verenigingsjaar bespreken we met elkaar de eerste 12 hoofdstukken van het Bijbelboek Handelingen. Daarbij gaan we uit van het boek van M. van Veelen (2008) Handelingen I werkboek bij Handelingen 1-12. Vuurbaak. Barneveld.
Alle Bijbelstudieleden hebben dit werkboek. Voor hen die geïnteresseerd zijn en van plan zijn om één of meerdere Bijbelstudieavonden te bezoeken, is er een exemplaar om (tijdelijk) te gebruiken.

Opzet van de avonden:
We starten om 20:00 uur met koffie/thee.
Na een korte inleiding bespreken we de vragen uit het werkboek. (Uiteraard is er tussendoor koffie/thee). Het accent ligt niet zozeer op het beantwoorden van de vragen. Het gaat ons om het in gesprek zijn over het Bijbelgedeelte. Daarbij wordt ruimte gemaakt voor de betekenis hiervan voor het persoonlijk leven.
De avond wordt afgesloten om 22:00 uur.

Leidinggevende: H.J.C. Fonville

Actuele mededelingen:

Op 5 november was de jaarlijkse gemeenschappelijke avond van de Bijbelstudie- en vrouwenvereniging. De avond had als thema: God als enige bron van ware vreugde. Het leven van Augustinus en twee gedeelten vanuit het boek de Belijdenissen geschreven door Augustinus kwamen aan bod. Wat opviel is dat hij zegt: de vreugde in God bestaat in het feit dat God zich over jou erbarmt. En, zo geeft hij aan, laat de angst niet je leidraad zijn maar de vreugde die in God is omdat Hij regeert. Johannes Calvijn pakte deze gedachte op en schreef 1200  jaar later: zo triomfeert het geloof over de vrees omdat de bijstand van God groter is dan elk gevaar. 
Het was een goedbezochte en mooie avond!
In de maand december staan er geen Bijbelstudieavonden gepland. De eerste is weer op 16 januari 2020. Dan bespreken we de preek van Augustinus over Psalm 63.

Mocht u geïnteresseerd zijn, mail dan wanneer u wilt komen naar hjcfonville@gmail.com, u krijgt dan de tekst van de preek met de vragen digitaal toegestuurd.

AGENDA

7 dec +12 ver.
8 dec 9.30 en 15.00 dienst
11 dec 19.30 dienst
13 dec -12 ver.
15 dec 9.30 en 16.00 dienst
15 dec +16 ver.
17 dec ouderenmiddag
21 dec +12 ver
22 dec 9.30 en 15.00 dienst
25 dec 9.30 en 19.00 dienst
26 dec 9.30 kerstviering
29 dec 9.30 en 16.00 dienst
31 dec 16.00 dienst
1 jan 10.00 dienst