Bijbelstudievereniging

Toelichting

Als u niet in de gelegenheid bent om de Bijbelstudieavonden te bezoeken, kunt u hier achtergrond informatie vinden die betrekking heeft op het lezen van de drie kleine profeten Nahum, Habakuk en Zefanja.

Zo kunt u in deze maand (oktober)  achtergrond informatie vinden zijn over de persoon van de profeet. Voor de tekst is een Joodse bron gebruikt.

Maar eerst komt de vraag van september terug. U kreeg toen een opdracht en een vraag mee, namelijk om de profetie van Nahum door te lezen en u voor te stellen dat u in die tijd leefde, de tijd van de angst voor de legers van de Assyriërs. De vraag was: wat biedt en wat zegt u dan de profetie van Nahum? Een overdenking als antwoord op deze vraag is te lezen bij Willem Barnard. Hij zei: “Wie deze visionaire taal leest, wordt mee gesleept in de enorme opluchting over de ten val gebrachte dwingelandij. Het is hijgende taal, maar het is het nahijgen nu de schrik van dat bewind voorbij is…..en de lezer van nu verstaat ook alleen iets van Nahum als hij de profeet van het eerste tot het laatste woord geheel laat uit spreken. Dan wordt het herkenbaar: zo hebben wij, van mijn generatie ons gevoeld in de meidagen van 1945.”

In deze maand staan we stil bij de persoon van de profeet. En we gebruiken weer een Joodse bron, namelijk een tekst van Rabijn Abraham Joshua Hershel. Hij stamde uit een Joodse familie van belangrijke chassidische rabbijnen. Hij vluchtte in 1939 van Polen naar de VS, werd hoogleraar en groeide uit tot een van de belangrijkste joodse theologen en filosofen van de 20e eeuw. In zijn boek De Profeten beschreef hij wat profetie met de profeet deed. Hieronder een zeer beknopte samenvatting:

“Wat voor mens is  de profeet dat hij redevoeringen houdt over weduwen en wezen, over corruptie van rechters? Vanwaar zijn intense verontwaardiging? Zelf zijn we voortdurend getuigen van daden van onrecht, blijken van hypocrisie, leugenachtigheid, geweld, ellende, maar we worden er nauwelijks verontwaardigd over en winden ons er niet erg over op.  Voor de profeten echter is dit alles de nekslag voor het voortbestaan.

De profeet is een mens met heftige gevoelens. God heeft een last op zijn ziel geworpen. (Nahum 1:1) Het lijden van de mensen is vreeswekkend; geen menselijke stem kan ten volle uitdrukking geven aan de verschikking ervan. De profeet is de stem die God geeft aan het stomme (=stemloze) lijden. God toornt in de woorden van de profeet. Het lezen van de woorden van de profeten is een aanslag op onze gevoelens; het rukt ons geweten weg uit zijn slaaptoestand. Vaak beginnen de woorden van de profeet te branden waar het geweten ophoudt.

Aan de beschaving kan een einde komen, de menselijke soort kan verdwijnen. De echtheid van de wereld hangt ervan af of zij in overeenstemming is met God. Terwijl anderen bedwelmd zijn door het hier en nu, heeft de profeet een visioen van een einde. Israëls geschiedenis draagt het drama van God met alle mensen in zich. Gods koningschap en de hoop van de mensheid staan op het spel in Jeruzalem. Er is één land, één volk, dat wordt gekoesterd en uitverkoren om de wereld te veranderen. Het falen van dit volk is zeer ernstig.

Het oog van profeet is gericht op het eigentijdse gebeuren; de samenleving en haar gedrag zijn de hoofdthema’s in zijn toespraken. Toch staan zijn oren open voor God. Hij is een mens die getroffen is door de heerlijkheid en de presentie (=aanwezigheid) van God, die overmand is door de hand van God. Maar zijn ware grootheid bestaat in het vermogen God en mens in één enkele gedachte te vatten. Hij is een gezant die voor Gods aangezicht staat (Jer. 15:19) die in de raad van de ENE staat (Jer. 23:18). Als het geopenbaarde geheim onheil behelst, aarzelt de profeet niet om de bedoeling van de ENE aan te vechten (Amos 7:2).

Het is ongemakkelijk om profeet te zijn.”

(Abraham Joshua Heschel. (2013) De Profeten. Pagina 29 en 56. Skandalon.)

Leest u nu voor uzelf eens de profetie van Habakuk door. Neem er de tijd voor en lees en herlees gerust de 3 hoofdstukken van dit Bijbelboek. Daarna kunt u altijd nog de Staten Vertaling met kanttekeningen (dat kan ook via de GBS app) of de Bijbel met uitleg er op na slaan. Wat maakt de profeet nu zo boos, dat hij zelfs emotioneel uit evenwicht raakt?

AGENDA

3 okt 9.30 en 19.00 dienst
5 okt vrouwenver.
6 okt 19.30 dienst
10 okt 9.30 en 16.00 dienst
14 okt Bijbelstudiever.
17 okt 9.30 en 19.00 dienst
19 okt vrouwenver.
24 okt 9.30 en 16.00 dienst
27 okt 14.30 en 19.30 dienst
28 okt Bijbelstudiever.
29 okt -12 ver.
31 okt 9.30 en 16.00 dienst
31 okt +16 ver.
7 nov 9.30 en 16.00 dienst