Bijbelstudievereniging

Dit verenigingsjaar bespreken we met elkaar de eerste 12 hoofdstukken van het Bijbelboek Handelingen. Daarbij gaan we uit van het boek van M. van Veelen (2008) Handelingen I werkboek bij Handelingen 1-12. Vuurbaak. Barneveld.
Alle Bijbelstudieleden hebben dit werkboek. Voor hen die geïnteresseerd zijn en van plan zijn om één of meerdere Bijbelstudieavonden te bezoeken, is er een exemplaar om (tijdelijk) te gebruiken.

Opzet van de avonden:
We starten om 20:00 uur met koffie/thee.
Na een korte inleiding bespreken we de vragen uit het werkboek. (Uiteraard is er tussendoor koffie/thee). Het accent ligt niet zozeer op het beantwoorden van de vragen. Het gaat ons om het in gesprek zijn over het Bijbelgedeelte. Daarbij wordt ruimte gemaakt voor de betekenis hiervan voor het persoonlijk leven.
De avond wordt afgesloten om 22:00 uur.

Leidinggevende: H.J.C. Fonville

Actuele mededelingen:

Als Bijbelstudiegroep bespreken we dit jaar het boek Zoals het hart verlangt, preken van Augustinus over de Psalmen.
Het bleek, in de evaluatie, dat Augustinus lezen andere vaardigheden vraagt dan het lezen van een hedendaagse preek. Allereerst zit tussen de wijze van prediken en Schrift uitleggen van Augustinus en zoals het nu gebeurt meer dan 1600 jaar! Hedendaagse preken zijn zeer herkenbaar. Die van Augustinus hebben dat minder in die zin, dat de weg die hij daarin bewandelt vaak een verrassende is.
Een voorbeeld: naar aanleiding van Psalm 1 vers 3 Hij zal zijn als een boom gepland aan waterbeken merkt Augustinus op dat een van de manieren van uitleggen is de volgende:
"En dan betekent die boom onze Heere die de neerstromende wateren, de zondige volkeren, aanzuigt op hun weg. En uit hen laat Hij vruchten verschijnen op het fundament van Zijn leer. De vruchten betekenen: Hij zal kerken doen ontstaan, op Zijn tijd, als Hij verheerlijkt is door Zijn verrijzenis en hemelvaart. Want toen Hij over Zijn apostelen de Heilige Geest had gezonden, hun zelfvertrouwen had gesterkt en hen eropuit had gestuurd naar de volkeren, toen bracht Hij vruchten voort, de kerken."
Bent u nieuwsgierig geworden naar de manier van preken van Augustinus? En hoe wij daarover met elkaar in gesprek gaan?
U bent van harte welkom om een keer te komen meelezen en mee te praten. Als u een mailtje stuurt naar hjcfonville@gmail.com, dan zorg ik er voor dat u de tekst van de preek met de bijbehorende vragen krijgt!
De volgende avond is 10 oktober, we bespreken dan Psalm 38.
Op 5 november is er een gemeenschappelijke avond van de vrouwen vereniging en de Bijbelstudie vereniging. Thema: God als enige bron van ware vreugde. Tijdens die avond wordt aandacht besteed aan het leven van Augustinus en bespreken we twee kleine stukjes uit zijn Belijdenissen.

AGENDA

3 okt 19.30 dienst
4 okt -12 vereniging
5 okt +12 vereniging
6 okt 9.30 en 15.30 dienst
8 okt vrouwenvereniging
10 okt Bijbelstudiever.
12 okt +16 vereniging
13 okt 9.30 en 15.30 dienst
20 okt 9.30 en 19.00 dienst
27 okt 9.30 en 15.30 dienst
28 okt kerkenraadsverg.
30 okt 15.00 en 19.30 dienst
3 nov 9.30 en 16.00 dienst