Bijbelstudievereniging

Dit verenigingsjaar bespreken we met elkaar de eerste 12 hoofdstukken van het Bijbelboek Handelingen. Daarbij gaan we uit van het boek van M. van Veelen (2008) Handelingen I werkboek bij Handelingen 1-12. Vuurbaak. Barneveld.
Alle Bijbelstudieleden hebben dit werkboek. Voor hen die geïnteresseerd zijn en van plan zijn om één of meerdere Bijbelstudieavonden te bezoeken, is er een exemplaar om (tijdelijk) te gebruiken.

Opzet van de avonden:
We starten om 20:00 uur met koffie/thee.
Na een korte inleiding bespreken we de vragen uit het werkboek. (Uiteraard is er tussendoor koffie/thee). Het accent ligt niet zozeer op het beantwoorden van de vragen. Het gaat ons om het in gesprek zijn over het Bijbelgedeelte. Daarbij wordt ruimte gemaakt voor de betekenis hiervan voor het persoonlijk leven.
De avond wordt afgesloten om 22:00 uur.

Leidinggevende: H.J.C. Fonville

Actuele mededelingen:

Donderdag 27 september was de eerste Bijbelstudie avond. We hebben met elkaar teruggeblikt op Handelingen 1-12. Dat was het gedeelte dat we vorig Bijbelstudieseizoen besproken hebben. Hieronder een fragment van de inleiding:
“In het evangelie van Lukas lees je meer en meer de botsing tussen Jezus Christus en de Joodse leiders. Dat start eigenlijk al in Lukas 5:21 en het neemt alleen maar toe. Uiteindelijk resulteert dit in het kruisigen van Jezus Christus. In Handelingen gaan deze botsingen door, maar nu met de discipelen (direct al in Hand. 3!). Eerst concentreren deze zich rondom de tempel en Jeruzalem. Maar al spoedig vinden deze botsingen plaats overal waar de discipelen van de opgestane Christus getuigen. Sterker nog: de Joden achtervolgen de predikers min of meer! Starten tegenacties (zie Hand. 14:2 en 19 enz.). Maar… nu doet zich hier een moeilijkheid voor. Waar de Romeinen in en rondom Jeruzalem min of meer de Joden hun eigen rechtsgang lieten maken, is dit buiten de grenzen van Judea en Galilea een stuk lastiger. Dus meer en meer worden de Romeinen geconfronteerd met een, in hun ogen, intern conflict binnen het Jodendom. Uiteindelijk resulteert het zelfs in een on-Romeinse actie: Paulus wordt gearresteerd (zie Hand. 21:26) met de verdenking dat hij wellicht een oproerkraaier is (zie Hand. 21:38!) Dat ontkent Paulus en na een te vergelijken volkswoede zoals Jezus Christus overkwam (Hand. 21:36 weg met hem = weg met Deze, Lukas 23:18) beroept hij zich op zijn Romeins burgerrecht (Hand. 22:25 – 29). Vanaf dat moment bevindt Paulus als Romeins staatsburger zich in de juridische molen van het Romeinse rijk.”

In de maand oktober staat er een Bijbelstudieavond gepland op 11 oktober. We bespreken dan Handelingen 13.
De avond start om 20:00 uur en duurt tot 22:00 uur.
Wilt u de vragen of een Bijbelstudieboekje, mail dan naar hjcfonville@filternet.nl 

Een ieder is van harte welkom!

AGENDA

3 okt 19.30 dienst
5 okt -12 ver.
7 okt 9.30 en 18.30 dienst
9 okt vrouwenver.
13 okt +12 ver.
14 okt 9.30 en 16.00 dienst
16 okt vrouwenver.
21 okt 9.30 en 18.00 dienst
24 okt 19.30 dienst
26 okt -12 ver
28 okt 9.30 en 15.30 dienst
28 okt + 16 ver.
29 okt kerkenraadsverg.
31 okt 15.00 en 19.30 dienst