Bijbelstudievereniging

Dit verenigingsjaar bespreken we met elkaar de eerste 12 hoofdstukken van het Bijbelboek Handelingen. Daarbij gaan we uit van het boek van M. van Veelen (2008) Handelingen I werkboek bij Handelingen 1-12. Vuurbaak. Barneveld.
Alle Bijbelstudieleden hebben dit werkboek. Voor hen die geïnteresseerd zijn en van plan zijn om één of meerdere Bijbelstudieavonden te bezoeken, is er een exemplaar om (tijdelijk) te gebruiken.

Opzet van de avonden:
We starten om 20:00 uur met koffie/thee.
Na een korte inleiding bespreken we de vragen uit het werkboek. (Uiteraard is er tussendoor koffie/thee). Het accent ligt niet zozeer op het beantwoorden van de vragen. Het gaat ons om het in gesprek zijn over het Bijbelgedeelte. Daarbij wordt ruimte gemaakt voor de betekenis hiervan voor het persoonlijk leven.
De avond wordt afgesloten om 22:00 uur.

Leidinggevende: H.J.C. Fonville

Actuele mededelingen:

“Dierbaren” zo start Augustinus de bespreking van Psalm 119, “vanaf het begin spoort deze lange psalm ons aan te streven naar de gelukzaligheid.” Hij geeft daarna aan dat iedereen dat wel wil maar “de psalmist zegt ‘Gelukkig zij wier levensweg onberispelijk is en leven volgens de wet van de Heere’ alsof hij wilde zeggen: ik weet wat u zoekt, u zoekt geluk. Als u gelukkig wilt zijn, leef dan onberispelijk.” En daar zit nu precies het probleem: gelukkig zijn wil iedereen wel, maar “onberispelijk leven willen slechts weinigen”. Vanuit die opmerkingen raakten we met elkaar in gesprek. Het werd een boeiende avond.
Het Bijbelstudieseizoen loopt op zijn einde. Er zijn nog twee avonden, te weten 5 maart Thema: Hoe Godskennis en zelfkennis en de naaste in relatie tot elkaar staan. Enkele gedachten die bij Augustinus en Calvijn en W. a Brakel en Kierkegaard terug te vinden zijn. 
Op 19 maart Psalm 139 van Augustinus. 
Mocht u geïnteresseerd zijn in één van de avonden, als u een mail stuurt naar hjcfonville@gmail.com ontvangt u het te bespreken materiaal digitaal.
Hiermee sluiten we het Bijbelseizoen, waarin we kennis gemaakt hebben met Augustinus, af.

 

AGENDA

6 mrt -12 ver.
7 mrt +12 ver.
7 mrt +16 ver.
8 mrt 9.30 en 18.30 dienst
15 mrt 9.30 en 19.00 dienst
17 mrt vrouwenver.
18 mrt dienst gaat niet door
20 mrt -12 ver.
21 mrt +12 ver.
22 mrt 9.30 en 19.00 dienst
22 mrt +16 ver.
23 mrt kerkenraadsverg.
29 mrt 9.30 en 15.30 dienst
31 mrt vrouwenver.