Zending

De zendingsopdracht van de Heere Jezus was gericht aan de gehele kerk. Zo hebben ook wij als gemeente de taak en roeping ontvangen om Daarnaast organiseert de zendingscommissie de evangelisatieactie rondom Kerst.

Meer informatie en activiteiten zullen in de kerkbode worden bekendgemaakt.
Het bankrekeningnummer van de zendingscommissie is NL83 RABO 031.59.93.812.
De leiding is in handen van:
- Voorzitter: dhr. W. Verhoog
- Secretaris: dhr. J.M. van de Poel
- Penningmeester: dhr. I. Dool

Actuele mededelingen:

Hierbij willen we u als zendingscommissie herinneren aan de jaarlijkse inzamelactie voor de zending.

Dit jaar zal het verzamelde bedrag besteed worden voor het zendingswerk in Guinee, met het mooie opgebrachte bedrag van de ‘’Kiprollade actie” van € 776,50. Hartelijk dank hiervoor.

Guinee ligt in West-Afrika aan de Golf van Guinee en grenst aan de Atlantische Oceaan. De officiële landstaal is Frans, maar er worden ook nog veel verschillende stamtalen gesproken. Daarom is het voor de zendingswerkers belangrijk dat zij ook de stamtalen leren. ZGG is werkzaam in het Mogofin-gebied en het gebied waar de Soso-taal wordt gesproken.
Guinee is een islamitisch land. Deze godsdienst heeft een zeer grote plaats in het dagelijks leven van de bevolking en dat heeft consequenties voor de manier waarop het zendingswerk wordt vormgegeven.

Op onze zendingsavond van D.V. 25 april 2018 hoopt dhr. Walhout een presentatie te geven over zijn werk wat hij gedaan heeft in Guinee van 1999 tot en met 2010 als zendingswerker.

U kunt uw gift overmaken op bankrekeningnummer NL83RABO031.59.93.812. RABOBANK te Soest, t.n.v. P.Z.C. (Plaatselijke ZendingsCommissie) van de Gereformeerde Gemeente Soest.

Hartelijk dank voor uw bijdrage ten behoeve van dit belangrijke werk!
Als u graag een kalender wilt ontvangen, dan verzoeken we u dat aan te geven bij het overmaken, door bij betalingskenmerk “+ kalender” te vermelden. Deze krijgt u dan thuisbezorgd. De kalender kost € 5,-

Als u thuis een zendingsbusje heeft wat geleegd moet worden dan kunt u dat ook aangeven. Graag willen wij dan binnenkort een afspraak maken om uw zendingsbusje te legen.  

AGENDA

4 mrt 9.30 en 16.00 dienst
7 mrt 15.00 en 19.30 dienst
8 mrt Bijbelstudiever.
9 mrt -12 ver.
10 mrt +12 ver.
11 mrt 9.30 en 18.30 dienst
12 mrt kerkenraadsverg.
13 mrt vrouwenvereniging
18 mrt 9.30 en 16.00 dienst
22 mrt Bijbelstudiever.
24 mrt +12 ver.
25 mrt 9.30 en 18.30 dienst
27 mrt vrouwenver.
30 mrt 16.00 dienst
1 apr 9.30 en 16.00 dienst