vrouwenvereniging

De vrouwenvereniging "Rehoboth” gaat uit van de Gereformeerde Gemeente van Soest. We zijn een vereniging met een stabiel aantal leden, rond de 16 vrouwen. Alle vrouwen van de gemeente vanaf 18 jaar kunnen lid worden.
We vergaderen één keer in de twee weken van september tot en met maart. We beginnen om 20.00 uur en de avonden worden rond 22.00 uur beëindigd. Dit seizoen is het hoofdthema “Bidden”. We hebben bezinnende onderwerpen op de agenda staan, zoals een Bijbelstudie, maar ook hebben we ontspannende avonden zoals een culinaire en een creatieve avond.
Verder organiseren we een uitstapje voor de ouderen en een ouderenochtend. Aan het eind van het seizoen staat een dagje uit gepland met de leden van de vrouwenvereniging. Omdat wij het als vrouwenvereniging belangrijk vinden om de onderlinge verbondenheid in de gemeente te vergroten, brengen wij bezoeken bij ziekte, eenzaamheid, verjaardagen van ouderen in de gemeente, jubilea, geboorte en andere gelegenheden.
De contributie is € 25,= voor een seizoen.

Als u/je geen lid bent, maar een onderwerp spreekt u/jou aan dan bent u/ben jij van harte welkom op een verenigingsavond.

De leiding is in handen van:
- Mw. M. van Toor; voorzitter
- Mw. A.W. Overduin; penningmeester
- Mw. H. Oostenbroek; secretaris
- Mw C. van Klaveren; alg. adjunct

Actuele mededelingen:

Er zijn op dit moment geen mededelingen.

AGENDA

2 juli 9.30 en 15.30 dienst
9 juli 9.30 en 15.00 dienst
16 juli 9.30 en 19.00 dienst
23 juli 9.30 en 18.30 dienst
30 juli 9.30 en 16.00 dienst
3 aug. 19.30 dienst
6 aug. 9.30 en 16.00 dienst
13 aug. 9.30 en 15.30 dienst
20 aug. 9.30 en 19.00 dienst
22 aug. 19.30 dienst
27 aug. 9.30 en 15.00 dienst
30 aug. 19.30 dienst