vrouwenvereniging

De vrouwenvereniging "Rehoboth” gaat uit van de Gereformeerde Gemeente van Soest. We zijn een vereniging met een stabiel aantal leden, rond de 16 vrouwen. Alle vrouwen van de gemeente vanaf 18 jaar kunnen lid worden.
We vergaderen één keer in de twee weken van september tot en met maart. We beginnen om 20.00 uur en de avonden worden rond 22.00 uur beëindigd. Dit seizoen is het hoofdthema “Vrede”. We hebben bezinnende onderwerpen op de agenda staan, zoals een Bijbelstudie, maar ook hebben we ontspannende avonden. Aan het eind van het seizoen staat een dagje uit gepland met de leden van de vereniging.
Omdat wij het als vrouwenvereniging belangrijk vinden om de onderlinge verbondenheid in de gemeente te vergroten, brengen wij bezoeken bij ziekte, eenzaamheid, verjaardagen van ouderen in de gemeente, jubilea, geboorte en andere gelegenheden.

De contributie is € 25,= voor een seizoen.

Als u geen lid bent, maar een onderwerp spreekt u aan, dan bent u van harte welkom op een verenigingsavond.

De leiding is in handen van:
- Mw. M. van Toor; voorzitter
- Mw. J.B. van Schaik; penningmeester
- Mw. J. van Vugt; secretaris
- Mw C. Sollman; alg. adjunct

Actuele mededelingen:

Wat een mooie avond hadden we met onze gastspreekster mevrouw C. Slingerland.
Mevrouw Slingerland, ambassadeur van de Stichting Shaare Zedek, heeft aan de hand van dia beelden ons laten zien dat zelfs de kleinste baby van 450 gram uitstekende zorg kreeg op de afdeling neonatologie van het Shaare Zedek ziekenhuis. Dit pro life ziekenhuis, dat vanuit de Thora handelt, geeft ook liefdevolle en goede zorg aan ouderen. Dit bijna zonder overheidssubsidie. Veel aandacht is er voor getraumatiseerde kinderen. Zij spelen met levende dieren en dit bevordert naast goede zorg hun herstel. Ook gewonden, slachtoffers van aanslagen krijgen zeer goede zorg. “Hebt uw vijanden lief”, wordt in de praktijk gebracht, door ook zelfs gewonde daders van aanslagen hulp te bieden. Dit ziekenhuis is er voor arm en rijk, Joodse mensen, maar ook Arabische en Palestijnse mensen zijn welkom. Communicatie tussen Palestijnse en Joodse kinderen wordt gestimuleerd. Vrede en verzoening is belangrijk in het ziekenhuis.
Het eerste ziekenhuis werd al in 1900 gebouwd. De Stichting Shaare Zedek, vanaf 1980 de enige christelijke organisatie naast de wereldwijde, orthodox Joodse organisaties, steunde de bouw van het tweede ziekenhuis in 1980. 
Samen met twee kerkenraadsleden, twee echtgenoten van twee van onze leden, een aantal leden van onze zusterkerken en onze vereniging  hadden we een goede avond en de collecte gaf het mooie bedrag van 
€ 246,85. Allen hartelijk dank.
Interesse om donateur te worden? Het tijdschrift Shaare Zedek Nieuws ligt op tafel in de hal van de kerk.

Op dinsdag 13 maart gaan we creatief aan de slag!
Rina van Vugt en Dirma de Bruin verzorgen de activiteit: vlechten met wilgentenen! Wilt u meedoen maar bent u geen lid? Geef dan tijdig op in verband met de aanschaf van materiaal.

Op dinsdag 27 maart willen we stilstaan bij het lijden en sterven van de Heere Jezus Christus.
Vooraf willen we met elkaar een maaltijd gebruiken, waarbij we de ouderen van de gemeente uitnodigen.
We nemen nog contact met u op. Vanaf 17:00 uur welkom in de zaal van de kerk.

AGENDA

4 mrt 9.30 en 16.00 dienst
7 mrt 15.00 en 19.30 dienst
8 mrt Bijbelstudiever.
9 mrt -12 ver.
10 mrt +12 ver.
11 mrt 9.30 en 18.30 dienst
12 mrt kerkenraadsverg.
13 mrt vrouwenvereniging
18 mrt 9.30 en 16.00 dienst
22 mrt Bijbelstudiever.
24 mrt +12 ver.
25 mrt 9.30 en 18.30 dienst
27 mrt vrouwenver.
30 mrt 16.00 dienst
1 apr 9.30 en 16.00 dienst