- 12 vereniging

Dit is de "jongste" vereniging voor jongens en meisjes van 8 tot 12 jaar. We komen eens in de 2 à 3 weken op de vrijdagavond bij elkaar in de zaal van de kerk. We beginnen om zeven uur met zingen en gebed. Dan lezen we met elkaar een stukje uit de Bijbel. Eén van de leidinggevenden vertelt daarna een verhaal. Na de pauze gaan we knutselen of een leuk spel doen. Om half negen sluiten we de avond af.
Wij zijn lid van de Jeugdbond van de Gereformeerde Gemeenten (JBGG). Zij zorgen voor bijvoorbeeld de "kompas-boekjes", en de jaarlijkse bondsdag.
Elk kind dat lid wil zijn van de vereniging betaalt €7,50.

De leidinggevenden zijn:
Mw. A.M. van der Linden
06-42982352
annemarthabalfoort@hotmail.com
Meester en juf Hoek
035-7510137
senrhoek@solcon.nl
Actuele mededelingen:

Er zijn op dit moment geen mededelingen.

 

AGENDA

2 juli 9.30 en 15.30 dienst
9 juli 9.30 en 15.00 dienst
16 juli 9.30 en 19.00 dienst
23 juli 9.30 en 18.30 dienst
30 juli 9.30 en 16.00 dienst
3 aug. 19.30 dienst
6 aug. 9.30 en 16.00 dienst
13 aug. 9.30 en 15.30 dienst
20 aug. 9.30 en 19.00 dienst
22 aug. 19.30 dienst
27 aug. 9.30 en 15.00 dienst
30 aug. 19.30 dienst