Bijbelstudievereniging

Dit verenigingsjaar bespreken we met elkaar de eerste 12 hoofdstukken van het Bijbelboek Handelingen. Daarbij gaan we uit van het boek van M. van Veelen (2008) Handelingen I werkboek bij Handelingen 1-12. Vuurbaak. Barneveld.
Alle Bijbelstudieleden hebben dit werkboek. Voor hen die geïnteresseerd zijn en van plan zijn om één of meerdere Bijbelstudieavonden te bezoeken, is er een exemplaar om (tijdelijk) te gebruiken.

Opzet van de avonden:
We starten om 20:00 uur met koffie/thee.
Na een korte inleiding bespreken we de vragen uit het werkboek. (Uiteraard is er tussendoor koffie/thee). Het accent ligt niet zozeer op het beantwoorden van de vragen. Het gaat ons om het in gesprek zijn over het Bijbelgedeelte. Daarbij wordt ruimte gemaakt voor de betekenis hiervan voor het persoonlijk leven.
De avond wordt afgesloten om 22:00 uur.

Leidinggevende: H.J.C. Fonville

Actuele mededelingen:

De eerste Bijbelstudie staat gepland op donderdagavond 21 september.
Dit verenigingsjaar maken we een begin met het bespreken van het Bijbelboek Handelingen.
Die avond bespreken we Handelingen 1. Daarover schrijft Dr. J van Eck: “Lukas wil al vertellend de lezer Gods handelen in de geschiedenis laten zien en hem ervan overtuigen dat dit handelen hem aangaat. Daarin laten Handelingen 1:8 en 9:15 zich als een programma, als een beweging en richting lezen. Dat is dan ook gelijk het programma van Gods handelen!”
Eén van de vragen die aan bod zal komen is: Wat hebben Handelingen 1:14 en de daarbij geciteerde teksten te zeggen voor je eigen gebedspraktijk?

Bij dezen nodig ik u van harte uit voor de Bijbelstudieavond van 21 september (we starten om 20:00 uur in het zaaltje van de kerk).

AGENDA

3 sept. 9.30 en 19.00 dienst
10 sept. 9.30 en 19.00 dienst
12 sept. vrouwenvereniging
17 sept. 9.30 en 15.30 dienst
19 sept. 19.30 dienst
21 sept. Bijbelstudiever.
24 sept. 9.30 en 15.30 dienst
26 sept. vrouwenvereniging
28 sept. kerkenraadsverg.
30 sept. gemeentedag
1 okt. 9.30 en 18.00 dienst
3 okt. 19.30 dienst