Bijbelstudievereniging

De Bijbelstudievereniging heeft tot doel:
1. De kennis van de Bijbel en de belijdenisgeschriften bij haar leden te vermeerderen;
2. Het bestuderen van de grondslagen, waarop de kerk en maatschappij overeenkomstig de Bijbel behoren gebouwd te zijn;
3. Het bespreken en bestuderen van principiële levensvragen, getoetst aan de Bijbel.

Bijbelstudieavonden:
Globaal is het verloop van een avond als volgt:
Om 20:00 uur wordt er begonnen met het lezen van een Bijbelgedeelte, het zingen van een psalm en gebed. Daarna is er een korte inleiding aan de hand van het gelezen Schriftgedeelte. De bedoeling is onder andere om stil te staan bij de hoofdgedachte van het Bijbelgedeelte of onderwerp. Na de koffiepauze is er een gesprek naar aanleiding van enkele gespreksvragen. Om ongeveer 21.45 uur wordt het gesprek afgerond en de avond gesloten met het zingen van een psalm en gebed.

Planning Bijbelstudieavonden 2015-2016:
In de Bijbelstudieavonden van dit jaar staat het Bijbelboek Nehemia centraal. We werken dit jaar niet met een Bijbelstudieboek. In dit seizoen is er één gemeenschappelijke avond met de vrouwenvereniging gepland. Deze avond staat op 27 oktober gepland.
De Bijbelstudie avonden starten om 20:00 uur en worden gehouden in het zaaltje van de kerk. Een ieder is hierbij van harte uitgenodigd.

Klik hier voor een document over de historische achtergrond van de Bijbelboeken Ezra en Nehemia.

Actuele mededelingen:

Er zijn op dit moment geen mededelingen.

AGENDA

2 juli 9.30 en 15.30 dienst
9 juli 9.30 en 15.00 dienst
16 juli 9.30 en 19.00 dienst
23 juli 9.30 en 18.30 dienst
30 juli 9.30 en 16.00 dienst
3 aug. 19.30 dienst
6 aug. 9.30 en 16.00 dienst
13 aug. 9.30 en 15.30 dienst
20 aug. 9.30 en 19.00 dienst
22 aug. 19.30 dienst
27 aug. 9.30 en 15.00 dienst
30 aug. 19.30 dienst